---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?>

4358
11
57894
25723
29-11-2021
Data dodania: 2018-01-05
 99 rocznica Powstania Wielkopolskiego
wolsztyn24.pl

5 stycznia 1919 roku Wolsztyn został wolny! Dlatego jedna z głównych ulic miasta nosi imię upamiętniające tą datę. Jak wyglądała historia Powstania Wielkopolskiego w Wolsztynie?

w 99 rocznicę tego wydarzenia, nowoutworzona po reformie oświaty Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 w Wolsztynie otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich. W kościele Farnym odbyła się również specjalna Msza Święta.

A jak wyglądała historia tego dnia 99 lat temu?

Wyzwolenie Wolsztyna

 

Stanisław Siuda, podporucznik armii niemieckiej, noc sylwestrową i Nowy Rok spędził u swego brata, księdza w Prochach koło Rakoniewic.
Na wieść o wyzwoleniu Grodziska Wielkopolskiego przez powstańców natychmiast tam się udał. Spotkał się tam z przybyłym z Poznania, powołanym na dowódcę oddziałów powstańczych w powiatach: Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski i Babimost, porucznikiem Kazimierzem Zenktelerem. Jemu przedstawił śmiały plan zdobycia Wolsztyna. Zamiary były śmiałe ale siły niewielkie.
Pod komendą podporucznika Siudy wyruszyło z Grodziska 38 ludzi z bronią strzelecką, z dwoma lekkimi i jednym ciężkim karabinem maszynowym. W Ruchocicach dołączyło do nich 12 ludzi, do Rakoniewic 4 stycznia wkroczyło 50 a pod wieczór obozowało ich już 400. Powstańcom brakowało broni.
Przybyli w samą porę. Obsadzili podmiejski folwark i stacje kolejową. Do Rakoniewic zbliżały się czujki niemieckie z Wolsztyna. Karabiny maszynowe na stacji kolejowej i na folwarku odparły pierwsze ataki niemieckie. Sytuacja stawała się dramatyczna. Tylko co trzeci powstaniec był uzbrojony w broń palną. Szeregi powstańcze zaczęły się wycofywać. Sytuację uratowała przybyła z Wielichowa kompania powstańcza sierżanta Bobkiewicza. W oddziałach powstańczych byli ochotnicy z Wielichowa, Wilkowa Polskiego, Krzywinia, Gościeszyna i Adamowa. Porucznik Zenkteler przywiózł z Poznania 300 karabinów. Po pięciu godzinach walk sytuacja zmieniła się. Powstańcy triumfowali a Niemcy wycofali się pozostawiając sporo broni i amunicji.
W jednym z gościnnych domów w Rakoniewicach odbyła się narada dowódców. Siuda wysunął plan wyzwolenia Wolsztyna i Rostarzewa a Zenkteler go zaakceptował. Zapadła decyzja ataku na Wolsztyn w nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku.

 

 

Walki o Wolsztyn i Rostarzewo w dniu 5 styczna 1919 roku

źródło: Zdzisław Grot, "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", Poznań 1968

 

Gościeszyn najwcześniej w okolicy przystąpił do powstania. Oddział powstańczy zorganizował tam miejscowy proboszcz ks. Alfons Graszyński. Dowodził nim brat – doktor Graszyński. Powstańców utrzymywała hrabina Maria Kurnatowska. Część oddziału zajęła wcześniej Rostarzewo, druga część uczestniczyła w ataku na Wolsztyn.

 

 

ks. Alfons Graszyński (1879-1943)

proboszcz w Gościeszynie i duchowy przywódca powstania

na ziemi wolsztyńskiej

 

 

Gościeszyn. Kościół parafialny św. Stanisława

Foto W. Warciarek

W Adamowie oddział powstańczy utworzył kierownik miejscowej szkoły Ferdynand Fiebig. We władzach powstańczych w Wolsztynie pracowała jego córka – Władysława.
Wolsztyn wyzwalały trzy oddziały, pod ogólnym dowództwem porucznika Kazimierza Zenktelera. Pierwszy, składający się z powstańców z Wielichowa, Kościana, Wilkowa Polskiego, Wielkich Łąk i Kamieńca, dowodzony przez sierżanta Bobkiewicza, wraz z porucznikiem Zenktelerem wyruszył z Rakoniewic w kierunku Gościeszyna i omijając Rostarzewo, uderzył na Wolsztyn od strony południowej. Zadaniem drugiego oddziału, utworzonego z mieszkańców Obry i okolic, na czele z Nikodemem Wojtkowiakiem, było atakowanie od strony zachodniej, wzdłuż jeziora Berzyńskiego, oraz odcięcie ewentualnego odwrotu nieprzyjaciela. Trzecim oddziałem, w skład którego wchodzili powstańcy z Grodziska, Ruchocic i Rakoniewic, dowodził porucznik Stanisław Siuda z Błotnicy. Zadanie tego oddziału polegało na zdobyciu Rostarzewa a następnie zaatakowanie Wolsztyna od strony wschodniej. Oddział podporucznika Siudy wyruszył z Rakoniewic nieco później. Po drodze rozbrojono niemieckich mieszkańców Rostarzewa i Karpicka.
Do miasta powstańcy wkroczyli wczesnym rankiem od strony ulicy Lipowej. Na wieży ciśnień zlikwidowali niemiecka czujkę. U wylotu ulicy (dzisiejszy Plac Kościuszki) rozdzielili się. Część ruszyła prosto ulicą Roberta Kocha w kierunku rynku. Druga część poszła ulicami Wschowską i Poznańską. Tu trafili na ostrzał niemiecki od strony jeziora. Trzecia część powstańców ruszyła ulicą Gajewskich w kierunku torów kolejowych.
Walki w mieście toczyły się w okolicach rynku i na dzisiejszej ulicy 5-stycznia. Powstańcy opanowali wschodnią część miasta z rynkiem i część ulicy 5-stycznia do kościoła ewangelickiego.

 

 

Rynek w Wolsztynie w 1909 roku

Z: Artur Skorupiński "Wolsztyn i okolice w dawnej pocztówce"

 

Pastorówka w 1909 roku

Z: Artur Skorupiński "Wolsztyn i okolice w dawnej pocztówce"

 

Powstańcy zajęli znaczną część miasta. Miejscowi Niemcy zaproponowali pertraktacje. Propozycję rozmów złożył niemiecki lekarz Kallman, który wyszedł z ratusza z białą flagą. Rozmowy toczyły się w restauracji Meerowej (Meyerowej), naprzeciwko kościoła ewangelickiego. W pięciogodzinnych rozmowach uczestniczyli ze strony polskiej: porucznik Zenkteler, proboszcz wolsztyński ks. Zygarłowski, Pan Skibiński, Pan Perkowski i inni. Ze strony niemieckiej: landrat (starosta) von Lücke, burmistrz Lackner, porucznik von Frankenberg i inni. Zawarto ugodę w wyniku której Wolsztyn opuścić miały wojska powstańcze jak i niemieckie. Punkt szósty umowy przewidywał nadto, iż cały powiat babimojski nie będzie obsadzany ani przez oddziały polskie ani przez niemieckie.

 

 

ks. Leopold Zygarłowski

proboszcz wolsztyński

w okresie powstania

 

Umowa zawarta pomiędzy powstańcami a Niemcami,

podpisana w Wolsztynie w dniu 5 stycznia 1919 roku

powiększ

 

Tymczasem na rynku wolsztyńskim zebrało się około 1000 powstańców, wśród nich ochotnicy z Wolsztyna i okolicznych wsi. Warunki umowy, które ogłosił Zenkteler, wywołały oburzenie. Powstańcy nie zamierzali ich respektować. Padł strzał – niewiadomo z której strony. Powstańcy spontanicznie ruszyli do ataku na zachodnia część miasta. Rozgorzała zacięta walka. Atak powstańców wspierał karabin maszynowy umieszczony na balkonie kamiennicy , naprzeciw obecnego domu kultury. Niemcy użyli armat, które strzelały wzdłuż ulicy 5-stycznia. Uszkodziły one budynek restauracji Meerowej. Niemieckie ciężkie karabiny maszynowe strzelały z gmachu poczty, browaru i mleczarni. Powstańcy atakowali budynek poczty od tyłu, z kierunku ulicy Rzecznej oraz od frontu z kierunku ulicy Słodowej przez obecny cmentarz oficerów radzieckich. Dopiero atak powstańców za torami, brzegiem Jeziora Berzyńskiego i nadciągające drużyny powstańcze z Obry załamały obronę niemiecką. Niemcy szosą oraz podstawionym pociągiem wycofali siew popłochu do Sulechowa.
W ręce powstańców dostało niedużo broni i amunicji: 4 armaty, 13 ciężkich karabinów maszynowych, 600 sztuk broni strzeleckiej oraz szpital wojskowy znajdujący się w budynku dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego. Do Sulechowa uciekł również starosta von Lücke.

 

 

Ulica 5-stycznia  (dawniej Królewska) w1918 roku.

Widoczny budynek poczty

Z: Artur Skorupiński "Wolsztyn i okolice w dawnej pocztówce"

 

Budynek Liceum w latach 20-tych XX wieku

W czasie powstania niemiecki a następnie polski szpital wojskowy

Z: Artur Skorupiński "Wolsztyn i okolice w dawnej pocztówce"

 

Dnia 5 stycznia 1919 roku Wolsztyn był wolny. Pod władzą niemiecką pozostawały nadal Kopanica, Kargowa, Babimost. W czasie walk zginęli: Antoni Przybylski z Jurkowa (obok dzisiejszej Szkoły nr 4 - strzał padł prawdopodobnie z pastorówki) oraz miejscowy przedsiębiorca budowlany major Nessler (Ressler) z pruskich huzarów (obok dzisiejszej Komendy Policji).

Po wyzwoleniu Wolsztyn znalazł się w dziwnym położeniu. Część powiatu z Wolsztynem była wolna, reszta nadal znajdowała się pod administracją niemiecką. Władzę formalnie por. Zenkteler przekazał przewodniczącemu Rady Ludowej Pyszkowskiemu, ale nadal wszelkie instytucje takie jak: Starostwo, Poczta, Kolej pozostawały nadal w rękach niemieckich. Przedstawiciele Rady Ludowej na bieżąco kontaktowali się z niemieckim landratem który uciekł do Sulechowa.

Z inicjatywy księdza Graszyńskiego zwołano w Rakoniewicach „grono poważnych osobistości”. Tam zdecydowano o wysłaniu do Wolsztyna oddziału Bobkiewicza, z oddziałem doktora Graszyńskiego, p. Donaja i p. Szyftera. Zaczęli oni 7 stycznia obsadzać pocztę i dworzec. Akcji przeciwstawili się miejscowi Polacy tłumacząc się rozmowami ze starostą niemieckim. Oddział Bobkiewicza opuszcza Wolsztyn.

Dnia 6 stycznia ukazało się dwujęzyczne zarządzenie porządkowe o następującej treści: " Przeciw każdemu nieuprawnionemu wkraczaniu do domostw lub dóbr wkroczy się bezwzględnie. Przeciw osobom plądrującym wkroczy się z bronią i osoby plądrujące będą w danym razie śmiercią karane".

Pod wpływem wiadomości o internowaniu Polaków w Zbąszyniu Wolsztyńska Rada Ludowa podejmuje stanowcze decyzje o internowaniu części wolsztyńskich Niemców. Wśród aresztowanych jest kantor Remus, ojciec dowódcy Grenzschutzu ze Zbąszynia. Do internowania przystąpił porucznik Stanisław Siuda. Do celów porządkowych utworzono dziewięcio osobową Straż Obywatelską pod komendą Stanisława Musioła i Franciszka Ceglarka. Por. Siuda przejmuje dowództwo wojskowe i administrację powiatu.

W Wolsztynie następuje koncentracja oddziałów oddziałów, które  miały iść z pomocą Zbąszyniowi. Były  problemy z ich aprowizacją oraz wypłatą żołdu. Miejscowe kobiety gotowały jedzenie. Hrabina Kurnatowska zaopatrywała powstańców z Gościeszyna. Kupiec zbożowy Stanisław Tundak przekazał por. Siudzie 100 tysięcy marek.

Miasto znalazło się w dramatycznej sytuacji. Niemcy atakowali pozycje powstańcze wzdłuż ważnej linii kolejowej Berlin – Poznań. Pod miastem walczyły oddziały z Grodziska Wielkopolskiego, Opalenicy, Kórnika i Śremu. Wsparciem dla nich miał być atak od strony Wolsztyna. W dniu 10 stycznia 1919 roku z Wolsztyna wyruszyły:

- kompania wolsztyńska (120 powstańców) pod dowództwem podporucznika Stanisława Tomiaka

- kompania wielichowska (100 powstańców) pod dowództwem podporucznika Szcześniaka

- kompania stęszewska (120 powstańców) pod dowództwem podporucznika Szyftera

- kompania rakoniewicka (40 ludzi) pod dowództwem kaprala Żaka

razem było to 380 ludzi pod ogólnym dowództwem porucznika Stanisława Siudy. Oddziały te nie dotarły pod Zbąszyń. Uwikłały siew ciężkie walki pod Kopanicą, Nowym Kramskiem, Grójcem Wielkim i Nową Wsią Zbąską.

Doktor Graszyński zostaje starostą i obejmuje administrację powiatu. Stanisław Tomiak dostaje polecenie zorganizowania kompanii wolsztyńskiej. Porucznik Bobkiewicz obejmuje komendę miasta, dr Markwitz szpital wojskowy, p. Sierszyński - kolej, p. Franciszek Ceglarek - pocztę, p. Buszkiewicz - intendenturę, panowie Tundak i Pyszkowski kasę miejską.

Od 8 stycznia 1919 roku przystąpiono do przejmowania administracji prowincji. Dnia 14 stycznia wyłączono z kompetencji landratów sprawy policyjne i powierzono je nowo powołanym starostom. Landrat zatrzymywał resztę funkcji administracyjnych i wydawał zarządzenia, ale obok jego podpisu musiał być podpis polskiego starosty. W naszym powiecie starostą został dr Graszyński i urzędował w Wolsztynie, natomiast niemiecki landrat uciekł i urzędował w Sulechowie. Po likwidacji rad robotniczych i żołnierskich zaczęto ograniczać kompetencje rad ludowych na rzecz administracji centralnej. Zawarto specjalne porozumienie w celu zatrzymania na miejscu niemieckiego personelu administracyjnego. Od marca do grudnia 1919 roku wydawano Tygodnik Urzędowy, w którym publikowano w języku polskim i niemieckim zarządzenia i uchwały. Nakazano do końca kwietnia usunięcie napisów niemieckich na gmachach publicznych i w nazwach ulic, a w maju uznano język polski za urzędowy. Publikowano także nazwy miejscowości w polskim brzmieniu.       Rok szkolny rozpoczęto pierwszego maja, a dyrektorem w Progimnazjum był nadal Niemiec ­ dr Georg Muhle. Brak było polskich nauczycieli. Dopiero w końcu maja przysłano dwie polskie nauczycielki. Pierwszy polski dyrektor Stanisław Sutkowski rozpoczął swoje urzędowanie w sierpniu. Sędziami w miejscowym sądzie byli Niemcy, praktycznie do marca 1926 roku.

Repolonizacja urzędów instytucji i szkolnictwa, z braku odpowiednich kadr napotykała początkowo na duże trudności. Próbowano zachęcić do przesiedleń Polaków z Galicji. Bardzo uroczyście obchodzono w Wolsztynie dzień 3 maja. Na rynku odbyła się wielka manifestacja poprzedzona mszą polową.

Burmistrzem przez cały okres międzywojenny był Klemens Modliński.

Starostami byli kolejno:

- Roman Graszyński 1919-1920

- Kazimierz Barciszewski 1920-1923

- Władysław Słaby 1923-1927

- Tadeusz Woźniak 1927-1931

- Józef Koczorowski 1931-1939

Do Sejmiku Powiatowego na lata 1925-29 wybrano 26 radnych. Przeważali radni działacze,

Najsilniejszego w powiecie stronnictwa politycznego: Stronnictwa Narodowego. Wśród radnych byli panowie Gracz, Pyszkowski, Ludwik Wróbel, hr. Kurnatowski, starosta Woźniak , Dekert, Domagalski, Bajon i inni.

Przeglądając dokumenty z tamtych lat trudno oprzeć się wzruszeniu. Najsilniej przemawiają te najprostsze. Na niemieckim znaczku polski nadruk "poczta polska". W kronice Progimnazjum (dzisiejsza szkoła podstawowa nr l) do końca 1918 roku zapiski prowadzono w języku niemieckim. Kilka ostatnich kartek wyrwano. Na następnych stronach zaczynają się pierwsze, nieporadne zapiski w języku polskim.

Szanowni Państwo! Starałem się przybliżyć wydarzenia z okresu zwycięskiego Wielkopolskiego Powstania. Przekazałem państwu nie tylko te najbardziej znane działania zbrojne ale i to co działo się w Wolsztynie przed i po powstaniu.

 

 

 

 

Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Koło Gminy Wolsztyn

Zbigniew Kowalewicz

 

(źródło: http://www.powiatwolsztyn.pl/powstanie/powstanie%20wlkp%20wolsztyn.html )

KStagi: #wolsztyn #wolsztyn24 #powstanie #wielkopolskie #rocznica #historiaUbrania do podarowania na Święta

wolsztyn24.pl

Święta to jedyny taki czas w roku, kiedy wręczamy sobie prezenty i spotkamy się w gronie najbliższych. To również taki czas, kiedy chętniej niż zwykle otwieramy serca na pomoc innym. W tym roku marka Reporter Young zainicjowała w swoich sklepach akcję Ubrania do podarowania na Święta, ponieważ chce obdarować prezentami wychowanków z Domów Dziecka. Dzieci i nastolatki są szczególnie ważne dla naszej marki ze względu na to, że to właśnie dla nich tworzymy nasze kolekcje.

KONKURS ARTYSTYCZNY „KOLEJE WIELKOPOLSKIE – POCIĄG DO SZTUKI”

wolsztyn24.pl

Masz co najmniej 13 lat? Jesteś uczniem szkoły średniej, studentem lub po prostu lubisz tworzyć? Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę już od 10 lat, dlatego z tej okazji zapraszają do udziału w konkursie na plakat „Koleje Wielkopolskie – pociąg do sztuki”. Pokażcie Wasze doświadczenia, skojarzenia, Wasze historie związane z Kolejami Wielkopolskimi!

Wschód słońca nad Wolsztynem

wolsztyn24.pl

Kolejna partia fantastycznych zdjęć z Wolsztyna, tym razem w aurze wiosennej - przesłał nam portal Dron Wolsztyn, z którym od pewnego czasu rozpoczeliśmy współpracę. Zachęcamy do odwiedzania portalu https://www.facebook.com/DronWolsztyn. A tak skomentowali poniedziałkowy poranek 1 marca autorzy zdjęcia: "Dzisiejszy mglisty wschód słońca - rewelacja! To był jeden z ładniejszych wschodów jakie widziałem. Od dłuższego czasu czekałem na poranną mgłę z takim słońcem."

The Plebans Band z parafii Św. Józefa na Wielkanoc

wolsztyn24.pl

W 2020 roku, gdy Wielkanoc spędzaliśmy w reżimie sanitarnym, księża z parafii Św. Józefa w Wolsztynie postanowili złożyć muzyczne życzenia dla Parafian. W tym roku przygotowania rozpoczęły się szybciej. Ksiądz Proboszcz nie bez obaw...

Kwarantanna w parafii

wolsztyn24.pl

Zmiany w sobotę! W przeddzień tradycyjnej Święconki pojawił się komunikat dotyczący kwarantanny nałożonej na księży w parafii św. Józefa w Wolsztynie.

Wolsztynianin zakwalifikowany do MŚ

wolsztyn24.pl

Bartek Sarbak, dzięki świetnym wynikom w Ironman 70.3 w Dubaju, zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w USA. O przygotowaniach opowiada nam sam sportowiec.

Przetłumacz stronę na swój język

Urząd Miejski
  Wnioski o zajęcie pasa drogowego na działalność ha
  Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Wolsztyn
  Na wolsztyńskim rynku stanęła bożonarodzeniowa cho
  Zmarła Anna Piskorska
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zes
  TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKA
  Dzień Kolejarza
  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO Gminnego Żłobka

Powiat Wolsztyński
  Choinka przed starostwem to znak, że nie
  Kondolencje
  Poseł u starosty
  Wielkopolanie przekazali 94 mln zł na rz
  Życzenia
  Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego - tran
  Nowy sprzęt dla pacjentów szpitala powia
  Promocja zdrowego stylu życia na piłkars

Prognoza pogody

Wolsztyn 112 - wypadki, pożary, zdarzenia
  46-latek uderzył samochodem w drzewo! By
  Chciał uniknąć zderzenia z Volkswagenem,
  Mieszkaniec Gminy Wolsztyn stracił blisk
  Pilne! Płoną zabudowania gospodarcze w G
  Pożar budynku gospodarczego! W akcji 9 z
  Zdradziła go karta płatnicza i biały pro
  25-latek prowadził lawetę będąc pod wpły
  Iskrzący się napis na dachu marketu. Gro

Komenda Powiatowa Policji
  Czerwona nota Interpolu i 20 tysięcy nagrody
  Powiat - Policyjna akcja "TRZEŹWY PORANE
  Z kodeksowego na nasze
  Wilda - Uwaga! Rozpoznajesz tego mężczyznę? S
  KWP - "Za zdrowie pań"
  Karpicko - Dwie nastolatki ranne w wyniku wyp
  Solec - Kara za żebractwo
  Gmina Wolsztyn - 13 operacji bankowych i niem

Wolsztyńskie TAXI
taxi

Prasa "Wasz Dzień Po Dniu"
  Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje
  KPR Wolsztyniak pokonany przez TS ZEW Św
  KPR Wolsztyniak przegrywa w meczu inaugu
  Rondo już otwarte!
  Ruszają szczepienia!
  Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki!
  Narkotykowa wpadka
  Wypadł z drogi i dachował

Prasa "Głos Wolsztyński"

Parkingi w Wolsztynie
taxi

Parafia - Fara Wolsztyn
  Ogłoszenia parafialne 1 Niedziela Adwent
  Ogłoszenia parafialne Niedziela Jezusa C
  Ogłoszenia parafialne 33 Niedziela Zwykł
  Ogłoszenia parafialne 32 Niedziela Zwykł
  Ogłoszenia parafialne - Rocznica Poświęc
  Ogłoszenia parafialne - 30 Niedziela Zwy
  Ogłoszenia parafialne - 29 Niedziela Zwy
  Ogłoszenia parafialne - 28 Niedziela Zwy

Parafia - Św. Józefa w Wolsztynie
  INTENCJE NIEDZIELA 28.11.2021
  WIADOMOŚCI PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ CHR
  INTENCJE NIEDZIELA 21.11.2021
  WIADOMOŚCI PARAFIALNE NA XXXIII NIEDZI
  INTENCJE NIEDZIELA 14.11.2021
  WIADOMOŚCI PARAFIALNE NA XXXII NIEDZIE
  INTENCJE NIEDZIELA 07.11.2021
  INTENCJE NIEDZIELA 07.11.2021

Parafia - Św. Bartłomieja Apostoła w Kębłowie
  I Niedziela Adwentu - 28.11.20021 r.
  Niedziela Chrystusa Króla - 21.11.2021 r
  XXXIII Niedziela Zwykła - 14.11.2021 r.
  XXXII Niedziela Zwykła - 07.11.2021 r.
  XXXI Niedziela Zwykła - 31.10.2021 r.
  XXX Niedziela Zwykła - 24.10.2021 r.
  XXVIII Niedziela Zwykła - 10.10.2021 r.
  XXVII Niedziela Zwykła - 03.10.2021 r.

Rozkłady jazdy
taxi

Pływalnia Wolsztyn
  SAUNY - remont
  ZASADY KORZYSTANIA od 1 grudnia 2021r
  AQUA AEROBIK
  Odwołane zajęcia aqua areobiku
  GRAND PRIX W PŁYWANIU O PUCHAR BURMISTRZA WOLSZTYN
  TOR DOSTĘPNY
  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
  11 listopada - 11 km lub 11 ton

Stadion Wolsztyn
  I Turniej GP Wolsztyna w Piłce Nożnej Halowej
  Grand Prix Wolsztyna w Piłce Nożnej Halowej - star
  Grand Prix Wolsztyna w Piłce Halowej
  Nocne Pływanie i Siłowanie dla Niepodległej!!!
  Wolsztyński Test Coopera
  Zajęcia grupowe na salce fitness
  Piknik Sportowo - Integracyjny
  Oldboje grają dla Juniora!!!

Wolsztyńska Tablica Ogłoszeń
  Najwyższej jakości meble metalowe
  Unijny Certyfikat Covid Paszport UCC
  Nimfomanka szuka faceta
  Antykoncepcja24h
  Szybkie pozyczki dla kazdego
  Opiekunka do Niemiec od zaraz! Do 1800
  KREDYT DLA FIRM
  KREDYT DLA FIRM 300 000 PLN WARTO PRZECZ
  POMOGĘ UZYSKAĆ KREDYT DLA FIRM Z NISKIM
  KREDYTY DLA FIRM

Ostatnio odeszli
  Ś. P. RYSZARD PRZĄDKA
  Ś. P. STANISŁAW PRZYBYŁA
  Ś. P. KRZYSZTOF BARANOWSKI
  Ś. P. ALFONS STRZELCZAK
  Ś. P. ZOFIA KLUJ
  Ś. P. MARIA KRAJEWSKA
  Ś. P. ZDZISŁAW RUDNICKI
  Ś. P. DANUTA WITKIEWICZ
  Ś. P. CZESŁAWA URBAN
  Ś. P. ZOFIA LANGE
Wyszukiwarka połączona jest z stroną webcmentarz.pl,
która przeszukuje cmentarze w okolicy Wolsztyna
oraz w całej Polsce

data śmierci
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oswiata Nadchodzące wydarzenia
Urząd Miejski w Wolsztynie
 2021-11-16
 Badania mammograficzne
 2021-10-21
 Spotkanie autorskie w bibliotece
 2021-10-21
 Spotkanie z Ewą Szlinką
 2021-10-14
 Badania profilaktyczne
 2021-10-09
 Wolsztyński Kabareton Osób Niepełnosprawnyc
 2021-10-03
 WOLSZTYN KOCHA ROWER

Wolsztyński Dom Kultury
 2022-01-05
 Szopka Bożonarodzeniowa
 2021-12-14
 Przedszkolne Spotkania Recytatorskie
 2021-12-10
 Konkurs plastyczny Świąteczne Anioły
 2021-12-09
 Spektakl Teatralny TO TYLKO BOTOKSSS
 2021-12-06
 Wolsztyńskie Mikołajki
 2021-12-06
 Listy do Mikołaja

Biblioteka Publiczna
 2021-12-31
 Nowa usługa w wolsztyńskiej bibliote
 2021-12-31
 Multimedialna biblioteka cyfrowa ebo
 2021-12-31
 Mała Książka Wielki Człowiek - Edycj
 2021-12-31
 Książka "Okruchy życia"
 2021-12-31
 Książka na telefon - Zadzwoń 68 384
 2021-12-31
 Widzialna ręka przy punkcie wolontar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oswiata Informacje z lokalnych szkół i przedszkoli

oswiata Przedszkole nr 1
  Wybieram bezpieczną żywność
  ŻYCZENIA WAKACYJNE !!!
  wznowienie działalności przedszkoli
  Komunikat w sprawie potwierdzenia woli p
  Informacja w sprawie czasowego funkcjono
  Przedszkole zdalne

oswiata Przedszkole nr 3
  Dzień Pluszowego Misia
  Wolne miejsca w oddziałach 5-godzinnych
  Otwarcie Przedszkola nr 3 z Oddziałami I
  #SzkołaDoHymnu

oswiata Przedszkole nr 5
  Dzień Kundelka w grupie Króliczków
  Króliczki w kinie
  Bal Pani Jesieni
  Makaronowy zawrót głowy w grupie Tygrysk
  Nietypowa wycieczka Króliczków czyli
  Zajęcia terenowe w grupie ,,Mądrych Sów

oswiata Szkoła Podstawowa nr 1
  Plastyka
  "BohaterON w Twojej Szkole"
  Dzień Pluszowego Misia
  Grupa 0b zdrowo je - sałatki owocowo war
  Dzień Kredki u Przedszkolaków
  Sukcesy naszych pływaków

oswiata Szkoła Podstawowa nr 2
  PODSUMOWANIE FESTIWALU
  103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI P
  DZIEŃ NIEPOLEGŁOŚCI
  DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU W BADMINTO
  OBIADY SZKOLNE - LISTOPAD
  MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

oswiata Szkoła Podstawowa nr 3
  ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE
  Wernisaż prac plastycznych Marysi
  Ochrona powietrza - podsumowanie konkurs
  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szko
  Pokaz pierwszej pomocy
  Wybory Samorządu Uczniowskiego

oswiata Szkoła Podstawowa nr 5
  EDUKACJA O OCHRONIE POWIETRZA
  POMOC DLA MAI ZE ZBĄSZYNIA
  KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
  EUROPE CODE WEEK
  KONKURS PLASTYCZNY
  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

oswiata Szkoła Podstawowa Karpicko
  Dzień Pluszowego Misia
  Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przeds
  WAŻNA INFORMACJA
  Prelekcja o ochronie powietrza
  11 listopada

oswiata Szkoła Podstawowa Wroniawy
  Dzień Misia
  Mistrzostwa w badmintona
  Święto Niepodległości
  Pracowite pszczółki
  Dzień Postaci z Bajek
  Zajęcia kreatywne z biologii

oswiata Szkoła Podstawowa Stara Dąbrowa
  Światowy Dzień Pluszowego Misia
  Święto Odzyskania Niepodległości
  Akcja pomocy dla Marysi z Brenna
  Ogólnopolska Akcja Śniadanie Daje Moc
  Wycieczka do lasu

oswiata Przedszkole Chorzemin
  Zabawa 2022
  Dzień Misia 2021
  Zbiórka na Wolsztyńskie Przytulisko
  Święto Niepodległości 2021
  Pasowanie na Przedszkolaka 2021
  Alarm Przeciwpożarowy

oswiata Szkoła Podstawowa Stary Widzim
  11 Listopada
  Warsztaty ekologiczne

oswiata ZSP Świętno - Szkoła
  Kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn -
  Maks Matematyczny
  Ciekawa lekcja historii w klasie V
  Święto Niepodległości w przedszkolu
  Nocka filmowa w klasie II
  Do Hymnu

oswiata ZSP Kębłowo - Przedszkole
  DZIEŃ DRZEWA
  DZIEŃ CHŁOPCA
  GRZYBOBRANIE
  DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
  DZIEŃ KROPKI
  Zebranie z rodzicami

oswiata ZSP Kębłowo - Szkoła
  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY
  Mistrzostw Rejonu Leszczyńskiego Szkół P
  Mistrzostw Rejonu Leszczyńskiego Szkół P
  ŚPIEWAMY NIEPODLEGŁEJ
  Szkolny MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA
  Pasowanie na pierwszoklasistów

oswiata ZSP Obra - Szkoła
  11 listopada - klasy 1-3
  Dzień postaci z bajek
  Święto Niepodległości
  Noc filmowa - klasa 4
  Konkurs plastyczny
 

oswiata Żłobek Wolsztyn
  Uwaga Rodzice
  Dzień Pluszowego Misia
  Uwaga! Dzień Pluszowego Misia! - Ogłosz
  Urodzinki Oliwiera z Jeżyków :)
  Światełko ku pamięci...

oswiata ZSP Rostarzewo
  OBCHODY 40.ROCZNICY PACYFIKACJI KWK
  50 lat budynku naszej szkoły! Podsu
  Higiena cyfrowa
  Koncert Kapeli Koźlarskiej Kotkowia
  Nowa nawierzchnia na naszym boisku!
  11 listopada 2021Strefa Płatnego Parkowania w Wolsztynie

Opłaty należy uiszczać w parkometrach lub poprzez aplikację na telefon w następujących dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek między 9.00-17.00, czwartek 8.00-17.00, soboty i niedziele – bezpłatnie.

Czas postoju

  STREFA A CZERWONA 

  STREFA B ŻÓŁTA 

  STREFA C ZIELONA 

Pierwsza godzina 

2,20

1,50

1,00

Druga godzina 

2,60

1,60

1,00

Trzecia godzina 

3,10

1,70

1,00

Czwarta 

i każda następna godzina 

2,20

1,50

1,00

 Opłat można dokonywać bilonem, kartą płatniczą lub aplikacją:

      

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ul. Doktora Kocha 17  lok. 2 (pasaż handlowy),  telefon: 68 347 26 16.
  W przypadku przekroczenia opłaconego czasu naliczona będzie opłata dodatkowa! Szczegóły dostępne są na stronie http://bip.wolsztyn.pl/Article/get/id,18836.html

 

Strefa Płatnego Parkowania – Starostwo Powiatowe

Opłat należy uiszczać w parkometrach tylko bilonem od poniedziałku do piątku między 7.00-18.00 oraz w soboty 9.00-14.00.

Czas postoju

Opłata

30 min

1,00

Pierwsza godzina

1,50

Druga godzina

1,60

Trzecia godzina

1,70

Rozpoczęta czwarta i każda następna

1,50

Więcej informacji na stronie: http://www.powiatwolsztyn.pl/platny-parking-przy-starostwie-powiatowym-w-wolsztynie_wpisy_3279.html

Mapa przedstawia schematyczne rozmieszczenie ogólnodostępnych parkingów wyznaczonych.Jeśi znasz i chcesz dodać do mapy kolejne miejsca postojowe - napisz do nas kontakt@wolsztyn24.pl.
Dane przedstawione pochodzą ze stron wolsztyn.pl oraz powiatwolsztyn.pl.Wasze foto
wolsztyn24.pl
foto: https://www.facebook.com/DronWolsztyn

 

 

Znajdz nas i obserwuj!

 

Oferta reklamowa

O serwisie

Prześlij nam swój tekst i foto

Patronat medialny

Kontakt

Nasze źródła, m.in.:

www.wolsztyn.pl

www.powiatwolsztyn.pl

www.wolsztyn.policja.gov.pl

www.straz.powiatwolsztyn.pl

www.waszdzenpodniu.pl

www.gloswolsztynski.pl

www.farawolsztyn.pl

 

www.bibliotekawolsztyn.pl

www.domkulturywolsztyn.pl

www.kamery.wolsztyn.pl

www.p1wolsztyn.pl

www.p3wolsztyn.pl

www.p5wolsztyn.pl

www.sp1wolsztyn.pl

www.sp2wolsztyn.pl

www.sp3wolsztyn.pl

www.sp5wolsztyn.pl

www.spkarpicko.pl

www.spwroniawy.pl

www.spstarywidzim.pl

www.swjozefwolsztyn.pl

www.plywalnia.wolsztyn.pl

www.stadion.wolsztyn.pl

www.pupwolsztyn.pl

www.cmentarzwolsztyn.pl

www.spstaradabrowa.pl

 

Wolsztyński Portal Informacyjny - www.wolsztyn24.pl 2008 - 2017.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

Osób online: 2
stat4u