---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?>

4358
11
57894
25723
29-11-2021
Data dodania: 2020-03-12
 Stan epidemii - mapa zamkniętych miejsc
wolsztyn24.pl

Miejsca zamknięte lub z ograniczonym dostępem w Wolsztynie:

Jeśli wiesz, że jeszcze jakieś miejsce zostało zamknięte napisz do nas: kontakt@wolsztyn24.pl

 

25-03-2020 KOMUNIKAT BURMISTRZA WOLSZTYNA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wolsztyn,

 

Informuję, iż w związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa w naszym kraju, wprowadzone zostają kolejne ograniczenia w obsłudze Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie.

 

Od 25 marca 2020 r. Urząd Miejski w Wolsztynie
zostaje zamknięty dla osób z zewnątrz.
Praca Urzędu trwać będzie nieprzerwanie.


Do minimum ograniczone zostają sprawy załatwiane osobiście. Będzie to możliwe wyjątkowo, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym z dyżurującym pracownikiem danego wydziału.
Wszystkie pisma kierowane do Burmistrza Wolsztyna, należy składać wyłącznie drogą elektroni-czną: um@wolsztyn.pl, lub na adres e-mailowy wydziału, którego sprawa dotyczy, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie – skrytka odbiorcza: /6pa44k2cmr/SkrytkaESP
W przypadkach szczególnych istnieje możliwość złożenia pisma osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

 

Decyzje, bądź inne ważne dokumenty, m.in. dowody osobiste, będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z wydziałem, w którym sprawa była załatwiana.

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje urodzenia, zgony oraz przyjmuje oświadczenia o uznaniu dziecka poczętego.

 

Telefony kontaktowe do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie:
Sekretariat Burmistrza Wolsztyna - tel. 68 347 45 03; e-mail: um@wolsztyn.pl
Biuro Obsługi Klienta – tel. 68 347 45 00; e-mail: bok@wolsztyn.pl
Straż Miejska – tel. 68 347 45 60; e-mail: strazmiejska@wolsztyn.pl
Wydział Spraw Obywatelskich – tel. 68 347 45 20, 68 347 45 22; e-mail: meldunki@wolsztyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 68 347 45 76; e-mail: usc@wolsztyn.pl
Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska - tel. 68 347 45 36, 68 347 45 42; e-mail: kos@wolsztyn.pl
Wydział Finansów i Podatków – tel. 68 347 45 11, 68 347 45 13, 68 347 45 14; e-mail: skarbnik@wolsztyn.pl
Wydział Inwestycji – tel. 68 347 45 31, 68 347 45 34; e-mail: inwestycje@wolsztyn.pl
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami – tel. 68 347 45 40, 68 347 45 44; e-mail: rolnictwo@wolsztyn.pl
Biuro Rady Miejskiej – tel. 68 347 45 50; e-mail: biurorady@wolsztyn.pl
Biuro Rozwoju Lokalnego – tel. 68 347 45 35; e-mail: fundusze@wolsztyn.pl
Pełnomocnik Do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - tel. 68 347 45 35
Pełnomocnik Do Spraw Uzależnień - tel. 68 347 45 13

Burmistrz Wolsztyna
/-/ Wojciech Lis

 

____________________________________________

22-03-2020 KOMUNIKAT STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, Starosta Wolsztyński z przykrością informuje, iż jest zmuszony do wprowadzenia kolejnej zmiany w obsłudze mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.
Od poniedziałku (23 marca), do minimum zostają ograniczone sprawy załatwiane osobiście. Będzie to możliwe wyjątkowo, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym z kierownikiem danego wydziału. W Wydziale Komunikacji, kierownik wyznaczy telefonicznie konkretny dzień i godzinę wizyty .
Wszystkie pisma kierowane do starostwa, należy składać wyłącznie drogą elektroniczną - sekretariat@powiatwolsztyn.pl, na adres mailowy wydziału, którego sprawa dotyczy, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej starostwa (https://www.powiatwolsztyn.pl/dane-teleadresowe_cms_33_.html ). W przypadkach szczególnych istnieje możliwość złożenia pisma osobiście w Biurze Obsługi Interesanta. Decyzje, bądź inne ważne dokumenty będzie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z wydziałem, w którym sprawa była załatwiana.
 
Telefony kontaktowe do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie:
 • Sekretariat: 68 384 56 00,
 • Biuro Obsługi Interesanta: 68 384 27 00.

Telefony i maile do kierowników wydziałów:

Wydział

Telefon

Mail

Komunikacji                         

 

68 384 56 53

komunikacja@powiatwolsztyn.pl 

Organizacyjny

 

68 384 56 04

organizacyjny@powiatwolsztyn.pl 

Finansowy

 

68 384 56 26

finanse@powiatwolsztyn.pl 

Architektury i Budownictwa

 

68 384 56 00

budownictwo@powiatwolsztyn.pl    

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

68 384 56 01

podgik@powiatwolsztyn.pl

 

zakładka geodezja na stronie starostwa: https://www.powiatwolsztyn.pl/cms_103_103.html 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

68 384 56 33

ochrona@powiatwolsztyn.pl 

Gospodarki Nieruchomościami

 

68 384 56 50

nieruchomosci@powiatwolsztyn.pl 

Inwestycji i Dróg

 

68 384 56 30

inwestycje@powiatwolsztyn.pl 

Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

68 384 56 16

wolsztyn_pzrk@poznan.uw.gov.pl 

Oświaty, Kultury, Sportu

i Promocji

68 384 56 29

oswiata@powiatwolsztyn.pl

promocja@powiatwolsztyn.pl 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

68 384 56 20

orzecznictwo@powiatwolsztyn.pl 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

68 384 56 35

pinbwolsztyn@interia.pl 

 
Za zaistniałą sytuację przepraszamy!

___________________________________________________

13-03-2020 KOMUNIKAT STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

Szanowni Mieszkańcy powiatu wolsztyńskiego!

Przekazuję najistotniejsze informacje o zmianach w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Wolsztynie w najbliższym czasie oraz o odwołaniu lub przełożeniu ważnych imprez i uroczystości:

 • W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum liczby załatwianych spraw w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.
 • Aby zminimalizować ryzyko ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się tej groźnej dla zdrowia infekcji, zalecam odwiedzanie urzędu w pojedynkę, bez osób towarzyszących, jeśli oczywiście nie są one niezbędne do załatwienia określonej sprawy.
 • W miarę możliwości zalecam kontakty telefoniczne i mailowe.
 • Od piątku (13.03) zamknięta zostanie część wejść do Starostwa Powiatowego w Wolsztynie
 • Czynne dalej pozostaną: wejście główne od strony ul. 5 Stycznia oraz wejście od strony parkingu
 • Osoby niepełnosprawne proszę o sygnalizowanie obecności dzwonkiem.
 • Od poniedziałku (16.03.) kasa urzędu będzie przyjmowała płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej!
 • Wprowadzone zostaje ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Wolsztynie od 13 do 27 marca 2020 r. Zachęcam do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z US w Wolsztynie.
 • Zawiesza się tymczasowo udzielanie porad osobiście przez adwokatów i radców prawnych dyżurujących w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wolsztyńskiego.
 • Porady udzielane będą przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po przesłaniu pisemnej prośby na maila (w zależności od mieszczącego się punktu
 • Starostwo Powiatowe w Wolsztynie – sekretariat@powiatwolsztyn.pl,
 •  Urząd Gminy Przemęt – urzad@przemet.pl,
 •  Urząd Gminy Siedlec - ug@siedlec.pl.
 • Uprasza się osoby, które powróciły z krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-COV-2 lub mające kontakt z taką osobą, oraz osoby z objawami przeziębienia o ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie.
 • Osoby, które w ostatnim czasie przebywały na terenie Chin, Włoch, Iranu, Korei Południowej, Francji, Hiszpanii i Niemiec lub miały kontakt z osobą powracającą z tych krajów w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się na oddział zakaźny.
 • Nie należy zgłaszać się osobiście do lekarza rodzinnego, na izbę przyjęć wolsztyńskiego szpitala czy na SOR.
 • Telefon alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wolsztynie: 508-396-948.
 • Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800-190-590
 • W przypadku kiedy stwierdzicie Państwo podejrzenie zakażenia, ale nie występują jeszcze objawy proszę o pozostanie w domu, unikanie kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
 • Proszę aby dzieci i młodzież przez czas zamknięcia szkół i placówek oświatowych pozostawała w domu, ograniczyła bezpośrednie kontakty towarzyskie z rówieśnikami i wykorzystała ten czas przede wszystkim na edukację.
 • Proszę o przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu, unikanie dotykania rękami ust, nosa, oczu, zasłanianie ust i nosa zgiętym ramieniem przy kichaniu lub kaszlu.
 •  Informuję, decyzją Ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego, w trosce o zdrowie, planowana w marcu peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w dekanatach wolsztyńskim i zbąszyńskim zostaje zawieszona.
 •  Informuję, że z przyczyn niezależnych od IK Parowozownia Wolsztyn, XXVII Parada Parowozów, planowana na 1-3.05.2020 r., nie odbędzie się. Brany jest pod uwagę inny termin – wrzesień 2020 r.
 • Informuję, że KPR Wolsztyniak Wolsztyn zawiesza wszystkie „imprezy masowe”, „imprezy sportowe”, „wydarzenia sportowe”, mecze ligowe, sparingi, treningi, zajęcia szkolne we wszystkich kategoriach wiekowych.
 • Jeżeli planujecie Państwo wizyty w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, Urzędzie Gminy Przemęt lub Urzędzie Gminy Siedlec proszę o wcześniejsze zapoznanie się z komunikatami o zmianach na stronach urzędowych tych gmin.

Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz

 

____________________________________________

 

 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw koronawirusowi - cały czas trwają nad nią prace. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej.

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin oraz pozostałych krajów, w których została potwierdzona obecność koronawirusa, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

 

AKTUALNA MAPA ZARAŻEŃ KORONAWIRUSEM

 

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

 

 

 

 

 

 

wolsztyn24.pl   wolsztyn24.pl   wolsztyn24.pl

wolsztyn24.pl  wolsztyn24.pl   wolsztyn24.pl  

 

(źródło:gis.gov.pl, foto: gov.pl, Pete Linforth z Pixabay, video: gov.pl)

JM


Ubrania do podarowania na Święta

wolsztyn24.pl

Święta to jedyny taki czas w roku, kiedy wręczamy sobie prezenty i spotkamy się w gronie najbliższych. To również taki czas, kiedy chętniej niż zwykle otwieramy serca na pomoc innym. W tym roku marka Reporter Young zainicjowała w swoich sklepach akcję Ubrania do podarowania na Święta, ponieważ chce obdarować prezentami wychowanków z Domów Dziecka. Dzieci i nastolatki są szczególnie ważne dla naszej marki ze względu na to, że to właśnie dla nich tworzymy nasze kolekcje.

KONKURS ARTYSTYCZNY „KOLEJE WIELKOPOLSKIE – POCIĄG DO SZTUKI”

wolsztyn24.pl

Masz co najmniej 13 lat? Jesteś uczniem szkoły średniej, studentem lub po prostu lubisz tworzyć? Koleje Wielkopolskie łączą Wielkopolskę już od 10 lat, dlatego z tej okazji zapraszają do udziału w konkursie na plakat „Koleje Wielkopolskie – pociąg do sztuki”. Pokażcie Wasze doświadczenia, skojarzenia, Wasze historie związane z Kolejami Wielkopolskimi!

Wschód słońca nad Wolsztynem

wolsztyn24.pl

Kolejna partia fantastycznych zdjęć z Wolsztyna, tym razem w aurze wiosennej - przesłał nam portal Dron Wolsztyn, z którym od pewnego czasu rozpoczeliśmy współpracę. Zachęcamy do odwiedzania portalu https://www.facebook.com/DronWolsztyn. A tak skomentowali poniedziałkowy poranek 1 marca autorzy zdjęcia: "Dzisiejszy mglisty wschód słońca - rewelacja! To był jeden z ładniejszych wschodów jakie widziałem. Od dłuższego czasu czekałem na poranną mgłę z takim słońcem."

The Plebans Band z parafii Św. Józefa na Wielkanoc

wolsztyn24.pl

W 2020 roku, gdy Wielkanoc spędzaliśmy w reżimie sanitarnym, księża z parafii Św. Józefa w Wolsztynie postanowili złożyć muzyczne życzenia dla Parafian. W tym roku przygotowania rozpoczęły się szybciej. Ksiądz Proboszcz nie bez obaw...

Kwarantanna w parafii

wolsztyn24.pl

Zmiany w sobotę! W przeddzień tradycyjnej Święconki pojawił się komunikat dotyczący kwarantanny nałożonej na księży w parafii św. Józefa w Wolsztynie.

Wolsztynianin zakwalifikowany do MŚ

wolsztyn24.pl

Bartek Sarbak, dzięki świetnym wynikom w Ironman 70.3 w Dubaju, zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w USA. O przygotowaniach opowiada nam sam sportowiec.

Przetłumacz stronę na swój język

Urząd Miejski
  Wnioski o zajęcie pasa drogowego na działalność ha
  Edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Wolsztyn
  Na wolsztyńskim rynku stanęła bożonarodzeniowa cho
  Zmarła Anna Piskorska
  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zes
  TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKA
  Dzień Kolejarza
  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DZIECI DO Gminnego Żłobka

Powiat Wolsztyński
  Choinka przed starostwem to znak, że nie
  Kondolencje
  Poseł u starosty
  Wielkopolanie przekazali 94 mln zł na rz
  Życzenia
  Sesja Rady Powiatu Wolsztyńskiego - tran
  Nowy sprzęt dla pacjentów szpitala powia
  Promocja zdrowego stylu życia na piłkars

Prognoza pogody

Wolsztyn 112 - wypadki, pożary, zdarzenia

Komenda Powiatowa Policji
  Czerwona nota Interpolu i 20 tysięcy nagrody
  Powiat - Policyjna akcja "TRZEŹWY PORANE
  Z kodeksowego na nasze
  Wilda - Uwaga! Rozpoznajesz tego mężczyznę? S
  KWP - "Za zdrowie pań"
  Karpicko - Dwie nastolatki ranne w wyniku wyp
  Solec - Kara za żebractwo
  Gmina Wolsztyn - 13 operacji bankowych i niem

Wolsztyńskie TAXI
taxi

Prasa "Wasz Dzień Po Dniu"
  Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje
  KPR Wolsztyniak pokonany przez TS ZEW Św
  KPR Wolsztyniak przegrywa w meczu inaugu
  Rondo już otwarte!
  Ruszają szczepienia!
  Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki!
  Narkotykowa wpadka
  Wypadł z drogi i dachował

Prasa "Głos Wolsztyński"

Parkingi w Wolsztynie
taxi

Parafia - Fara Wolsztyn
  Ogłoszenia parafialne 1 Niedziela Adwent
  Ogłoszenia parafialne Niedziela Jezusa C
  Ogłoszenia parafialne 33 Niedziela Zwykł
  Ogłoszenia parafialne 32 Niedziela Zwykł
  Ogłoszenia parafialne - Rocznica Poświęc
  Ogłoszenia parafialne - 30 Niedziela Zwy
  Ogłoszenia parafialne - 29 Niedziela Zwy
  Ogłoszenia parafialne - 28 Niedziela Zwy

Parafia - Św. Józefa w Wolsztynie
  WIADOMOŚCI PARAFIALNE NA I NIEDZIELĘ ADW
  INTENCJE NIEDZIELA 28.11.2021
  WIADOMOŚCI PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ CHR
  INTENCJE NIEDZIELA 21.11.2021
  WIADOMOŚCI PARAFIALNE NA XXXIII NIEDZI
  INTENCJE NIEDZIELA 14.11.2021
  WIADOMOŚCI PARAFIALNE NA XXXII NIEDZIE
  INTENCJE NIEDZIELA 07.11.2021

Parafia - Św. Bartłomieja Apostoła w Kębłowie
  I Niedziela Adwentu - 28.11.20021 r.
  Niedziela Chrystusa Króla - 21.11.2021 r
  XXXIII Niedziela Zwykła - 14.11.2021 r.
  XXXII Niedziela Zwykła - 07.11.2021 r.
  XXXI Niedziela Zwykła - 31.10.2021 r.
  XXX Niedziela Zwykła - 24.10.2021 r.
  XXVIII Niedziela Zwykła - 10.10.2021 r.
  XXVII Niedziela Zwykła - 03.10.2021 r.

Rozkłady jazdy
taxi

Pływalnia Wolsztyn
  SAUNY - remont
  ZASADY KORZYSTANIA od 1 grudnia 2021r
  AQUA AEROBIK
  Odwołane zajęcia aqua areobiku
  GRAND PRIX W PŁYWANIU O PUCHAR BURMISTRZA WOLSZTYN
  TOR DOSTĘPNY
  ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
  11 listopada - 11 km lub 11 ton

Stadion Wolsztyn
  I Turniej GP Wolsztyna w Piłce Nożnej Halowej
  Grand Prix Wolsztyna w Piłce Nożnej Halowej - star
  Grand Prix Wolsztyna w Piłce Halowej
  Nocne Pływanie i Siłowanie dla Niepodległej!!!
  Wolsztyński Test Coopera
  Zajęcia grupowe na salce fitness
  Piknik Sportowo - Integracyjny
  Oldboje grają dla Juniora!!!

Wolsztyńska Tablica Ogłoszeń
  Najwyższej jakości meble metalowe
  Unijny Certyfikat Covid Paszport UCC
  Nimfomanka szuka faceta
  Antykoncepcja24h
  Szybkie pozyczki dla kazdego
  Opiekunka do Niemiec od zaraz! Do 1800
  KREDYT DLA FIRM
  KREDYT DLA FIRM 300 000 PLN WARTO PRZECZ
  POMOGĘ UZYSKAĆ KREDYT DLA FIRM Z NISKIM
  KREDYTY DLA FIRM

Ostatnio odeszli
  Ś. P. RYSZARD PRZĄDKA
  Ś. P. STANISŁAW PRZYBYŁA
  Ś. P. KRZYSZTOF BARANOWSKI
  Ś. P. ALFONS STRZELCZAK
  Ś. P. ZOFIA KLUJ
  Ś. P. MARIA KRAJEWSKA
  Ś. P. ZDZISŁAW RUDNICKI
  Ś. P. DANUTA WITKIEWICZ
  Ś. P. CZESŁAWA URBAN
  Ś. P. ZOFIA LANGE
Wyszukiwarka połączona jest z stroną webcmentarz.pl,
która przeszukuje cmentarze w okolicy Wolsztyna
oraz w całej Polsce

data śmierci
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oswiata Nadchodzące wydarzenia
Urząd Miejski w Wolsztynie
 2021-11-16
 Badania mammograficzne
 2021-10-21
 Spotkanie autorskie w bibliotece
 2021-10-21
 Spotkanie z Ewą Szlinką
 2021-10-14
 Badania profilaktyczne
 2021-10-09
 Wolsztyński Kabareton Osób Niepełnosprawnyc
 2021-10-03
 WOLSZTYN KOCHA ROWER

Wolsztyński Dom Kultury
 2022-01-05
 Szopka Bożonarodzeniowa
 2021-12-14
 Przedszkolne Spotkania Recytatorskie
 2021-12-10
 Konkurs plastyczny Świąteczne Anioły
 2021-12-09
 Spektakl Teatralny TO TYLKO BOTOKSSS
 2021-12-06
 Wolsztyńskie Mikołajki
 2021-12-06
 Listy do Mikołaja

Biblioteka Publiczna
 2021-12-31
 Nowa usługa w wolsztyńskiej bibliote
 2021-12-31
 Multimedialna biblioteka cyfrowa ebo
 2021-12-31
 Mała Książka Wielki Człowiek - Edycj
 2021-12-31
 Książka "Okruchy życia"
 2021-12-31
 Książka na telefon - Zadzwoń 68 384
 2021-12-31
 Widzialna ręka przy punkcie wolontar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKLAMA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oswiata Informacje z lokalnych szkół i przedszkoli

oswiata Przedszkole nr 1
  Wybieram bezpieczną żywność
  ŻYCZENIA WAKACYJNE !!!
  wznowienie działalności przedszkoli
  Komunikat w sprawie potwierdzenia woli p
  Informacja w sprawie czasowego funkcjono
  Przedszkole zdalne

oswiata Przedszkole nr 3
  Dzień Pluszowego Misia
  Wolne miejsca w oddziałach 5-godzinnych
  Otwarcie Przedszkola nr 3 z Oddziałami I
  #SzkołaDoHymnu

oswiata Przedszkole nr 5
  Dzień Kundelka w grupie Króliczków
  Króliczki w kinie
  Bal Pani Jesieni
  Makaronowy zawrót głowy w grupie Tygrysk
  Nietypowa wycieczka Króliczków czyli
  Zajęcia terenowe w grupie ,,Mądrych Sów

oswiata Szkoła Podstawowa nr 1
  Plastyka
  "BohaterON w Twojej Szkole"
  Dzień Pluszowego Misia
  Grupa 0b zdrowo je - sałatki owocowo war
  Dzień Kredki u Przedszkolaków
  Sukcesy naszych pływaków

oswiata Szkoła Podstawowa nr 2
  PODSUMOWANIE FESTIWALU
  103 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI P
  DZIEŃ NIEPOLEGŁOŚCI
  DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POWIATU W BADMINTO
  OBIADY SZKOLNE - LISTOPAD
  MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

oswiata Szkoła Podstawowa nr 3
  ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE
  Wernisaż prac plastycznych Marysi
  Ochrona powietrza - podsumowanie konkurs
  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szko
  Pokaz pierwszej pomocy
  Wybory Samorządu Uczniowskiego

oswiata Szkoła Podstawowa nr 5
  EDUKACJA O OCHRONIE POWIETRZA
  POMOC DLA MAI ZE ZBĄSZYNIA
  KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
  EUROPE CODE WEEK
  KONKURS PLASTYCZNY
  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

oswiata Szkoła Podstawowa Karpicko
  Dzień Pluszowego Misia
  Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przeds
  WAŻNA INFORMACJA
  Prelekcja o ochronie powietrza
  11 listopada

oswiata Szkoła Podstawowa Wroniawy
  Dzień Misia
  Mistrzostwa w badmintona
  Święto Niepodległości
  Pracowite pszczółki
  Dzień Postaci z Bajek
  Zajęcia kreatywne z biologii

oswiata Szkoła Podstawowa Stara Dąbrowa
  Światowy Dzień Pluszowego Misia
  Święto Odzyskania Niepodległości
  Akcja pomocy dla Marysi z Brenna
  Ogólnopolska Akcja Śniadanie Daje Moc
  Wycieczka do lasu

oswiata Przedszkole Chorzemin
  Zabawa 2022
  Dzień Misia 2021
  Zbiórka na Wolsztyńskie Przytulisko
  Święto Niepodległości 2021
  Pasowanie na Przedszkolaka 2021
  Alarm Przeciwpożarowy

oswiata Szkoła Podstawowa Stary Widzim
  Dzień Pluszowego Misia
  11 Listopada

oswiata ZSP Świętno - Szkoła
  Kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn -
  Maks Matematyczny
  Ciekawa lekcja historii w klasie V
  Święto Niepodległości w przedszkolu
  Nocka filmowa w klasie II
  Do Hymnu

oswiata ZSP Kębłowo - Przedszkole
  DZIEŃ DRZEWA
  DZIEŃ CHŁOPCA
  GRZYBOBRANIE
  DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
  DZIEŃ KROPKI
  Zebranie z rodzicami

oswiata ZSP Kębłowo - Szkoła
  KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY
  Mistrzostw Rejonu Leszczyńskiego Szkół P
  Mistrzostw Rejonu Leszczyńskiego Szkół P
  ŚPIEWAMY NIEPODLEGŁEJ
  Szkolny MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA
  Pasowanie na pierwszoklasistów

oswiata ZSP Obra - Szkoła
  11 listopada - klasy 1-3
  Dzień postaci z bajek
  Święto Niepodległości
  Noc filmowa - klasa 4
  Konkurs plastyczny
 

oswiata Żłobek Wolsztyn
  Uwaga Rodzice
  Dzień Pluszowego Misia
  Uwaga! Dzień Pluszowego Misia! - Ogłosz
  Urodzinki Oliwiera z Jeżyków :)
  Światełko ku pamięci...

oswiata ZSP Rostarzewo
  OBCHODY 40.ROCZNICY PACYFIKACJI KWK
  50 lat budynku naszej szkoły! Podsu
  Higiena cyfrowa
  Koncert Kapeli Koźlarskiej Kotkowia
  Nowa nawierzchnia na naszym boisku!
  11 listopada 2021Strefa Płatnego Parkowania w Wolsztynie

Opłaty należy uiszczać w parkometrach lub poprzez aplikację na telefon w następujących dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek między 9.00-17.00, czwartek 8.00-17.00, soboty i niedziele – bezpłatnie.

Czas postoju

  STREFA A CZERWONA 

  STREFA B ŻÓŁTA 

  STREFA C ZIELONA 

Pierwsza godzina 

2,20

1,50

1,00

Druga godzina 

2,60

1,60

1,00

Trzecia godzina 

3,10

1,70

1,00

Czwarta 

i każda następna godzina 

2,20

1,50

1,00

 Opłat można dokonywać bilonem, kartą płatniczą lub aplikacją:

      

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ul. Doktora Kocha 17  lok. 2 (pasaż handlowy),  telefon: 68 347 26 16.
  W przypadku przekroczenia opłaconego czasu naliczona będzie opłata dodatkowa! Szczegóły dostępne są na stronie http://bip.wolsztyn.pl/Article/get/id,18836.html

 

Strefa Płatnego Parkowania – Starostwo Powiatowe

Opłat należy uiszczać w parkometrach tylko bilonem od poniedziałku do piątku między 7.00-18.00 oraz w soboty 9.00-14.00.

Czas postoju

Opłata

30 min

1,00

Pierwsza godzina

1,50

Druga godzina

1,60

Trzecia godzina

1,70

Rozpoczęta czwarta i każda następna

1,50

Więcej informacji na stronie: http://www.powiatwolsztyn.pl/platny-parking-przy-starostwie-powiatowym-w-wolsztynie_wpisy_3279.html

Mapa przedstawia schematyczne rozmieszczenie ogólnodostępnych parkingów wyznaczonych.Jeśi znasz i chcesz dodać do mapy kolejne miejsca postojowe - napisz do nas kontakt@wolsztyn24.pl.
Dane przedstawione pochodzą ze stron wolsztyn.pl oraz powiatwolsztyn.pl.Wasze foto
wolsztyn24.pl
foto: https://www.facebook.com/DronWolsztyn

 

 

Znajdz nas i obserwuj!

 

Oferta reklamowa

O serwisie

Prześlij nam swój tekst i foto

Patronat medialny

Kontakt

Nasze źródła, m.in.:

www.wolsztyn.pl

www.powiatwolsztyn.pl

www.wolsztyn.policja.gov.pl

www.straz.powiatwolsztyn.pl

www.waszdzenpodniu.pl

www.gloswolsztynski.pl

www.farawolsztyn.pl

 

www.bibliotekawolsztyn.pl

www.domkulturywolsztyn.pl

www.kamery.wolsztyn.pl

www.p1wolsztyn.pl

www.p3wolsztyn.pl

www.p5wolsztyn.pl

www.sp1wolsztyn.pl

www.sp2wolsztyn.pl

www.sp3wolsztyn.pl

www.sp5wolsztyn.pl

www.spkarpicko.pl

www.spwroniawy.pl

www.spstarywidzim.pl

www.swjozefwolsztyn.pl

www.plywalnia.wolsztyn.pl

www.stadion.wolsztyn.pl

www.pupwolsztyn.pl

www.cmentarzwolsztyn.pl

www.spstaradabrowa.pl

 

Wolsztyński Portal Informacyjny - www.wolsztyn24.pl 2008 - 2017.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia" .

Osób online: 3
stat4u