2007 - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Strona autorska Janusza Mrozkowiaka
Przejdź do treści

2007

(O)błędne zdania

Grudzień 2007 - prace klasowe

Seriale maja też pozytywne cechy, gdyż człowiek uczy się punktualności, kiedy na niego czeka.

W filmie istnieje możliwość olbrzymienia pewnych rozdziałów z życia ludziego.

Utwory różnią się tym, że Mickiewicz napisał sonet, a Pawlikowska wiersz.

Dwie następne wzrotki są bardziej dające nam do zrozumienia.

W sonecie występują epitety wskazujące na niezwykłą ekspresję tekstu, np. "narzeczona młoda".

Wiersz ten zapowiada nadchodzącą nieuchronną wojnę, co uzasadnia cytat: "drzemie polip".

Sonet Mickiewicza wydaje się radosny, choć są w nim przykre fragmenty: "Majtek wytchnął".
Listopad 2007 - prace klasowe

Jednakże Wyspiański ukazuje zwykłego człowieka ze wsi, że może z nim prawie się równać, lecz nigdy do tego

nie dojdzie, ponieważ zawsze tak było

Ta rozmowa pokazuje duże zainteresowanie chłopów wobec świata i to, że inteligencja swoją postawą jest od nich

prostsza. Boi się, że jeżeli chłopi wejdą do miasta, inteligencja na tym ucierpi.

W utworze pt. "Chłopi" Reymont przedstawia życie chłopów.

Główny bohater nie jest jakimś wielkim bohaterem.

Judym mieszkał u Ciotki, ale nie był mu łatwo, gdyż prowadziła imprezowe życie.

Inteligenci to ludzie z miasta dosyć bogate by pozwolić sobie na chulanki i swawolę.

Judym poświęca się dla ubogich biednych.
Wrzesień 2007 - prace klasowe

W wierszu "Wiosna" Tuwima autor ukazał tłum, który wybiegł na ulicę, aby dokonać zbiorowej kopulacji.

Wtrąca się lekki bas, który oznacza, że poeta robi się coraz miększy i że nie wytrzymuje.
Maj 2007 r. - prace klasowe

Rodzice dużo robią dla swych dzieci. m.in. żeby nie chodziły do szkoły z pustymi brzuszkami.

Większość wielkopolskich miasteczek jest jak przysłowiowy papier do użytku tylko wewnątrz ubikacji.

Pierwszy akapit pełni funkcję odprężenia.

Nadal istnieje podział na ludzi pracujących i bogatych.

Podobnie jak w tamtych czasach i teraz posłowie w konfesjonałach i przemówieniach wygłaszają same superlatywy.

Najpierw przetocze kilka stwierdzeń, aby Pan nauczyciel mnie dobrze zrozumiał.

W tej epoce postacie a zwłaszcza kobiety wyróżniały się tym, która z pań będzie miała najbledszą cerę, obfite piersi i ciało.

Było to w czasach, kiedy ten umarły człowiek żył i Polska stała.

Zatem możemy się domyśleć jaka ciemność je w utworze.

Moim zdaniem wiersz mógłby nosić nazwę pod tytułem "Noc".

Ludzie baroku sami wyrządzili sobie krzywdę wracając do średniowiecza.

Atorem wiersza jest Morsztyn, ponieważ pisze sam.

U Morsztyna występuje marianizm.

Marinizm jest wtedy, kiedy poeta porównuje wszystko, co mu przyjdzie do głowy.

Z wiersza dowiadujemy się, że jak coś się skończy, to następne się zaczyna.


Morsztyn filozoficznie stwierdza, że najpiękniejsza kobieta jest w nocy.
Kwiecieć 2007 r. - prace klasowe

Głównym przesłaniem utworu jest, że szlachta nie ma dbać o swój tyłek.

W szkole też nie można grzeszyć, bo Bóg czuwa.

Kochanowski pisze, że powinniśmy sobie pomagać, a jak spotkamy wroga to nadstawiać mu drugi policzek.

Głównym tematem utworu jest prośba o rozwagę i sprawiedliwe rządze.

Zadaniem szlachty jest dbać o ojczyznę naszego kraju.

Kochanowski pisze, że Bóg sprawuje władzę sądowniczą.
Styczeń 2007 r. - prace klasowe

Myślę, że każdy pod jakimś względem jest oświecony.

Pod wpływem zagmatwania się wiary chrześcijańskiej ludzie napadali na pogan.

Aleksy w noc poślubną poraz kolejny udowodnił swoją czystość w sposób odmowy spania ze swoją żoną.

W średniowieczu Polacy jako naród wielbili Maryję, no a ona nas.

Takim wielkim rycerzem jest Roland, który szedł w czasie bitwy na końcu, aby udowodnić, że jest bohaterem.

Każde pokolenie dla dobrego bytu potomstwa magazynuje w bankach pieniądze.

W średniowieczu przy grobie śpiewano pieśni a dzisiaj biesiaduje się na stypie.

Poeta chce wetknąć ludziom nadzieję.

Przesłanie wiersza opiera się na tym, że ludzie biedni też muszą jeść i pić.

Środki poetyckie zostały dobrze dobrane, ponieważ dzięki nim można go odczuć a nawet poczuć.

© 2000 - 2019 Janusz Mrozkowiak
jmrozkowiak@gmail.com
Wróć do spisu treści