Jurga Bronisław - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Przejdź do treści
Bronisław Jurga
27.04.1992 Wolsztyn TV Karat cz. 2
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Zjednoczenie"
20.05.1992 Wolsztyn TV Karat
Spotkanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zjednoczenie"
z Zarządem Miasta.
29.06.1992 Wolsztyn TV Karat
Zebranie Zarządu i Rady Nadzorczej SM.
15.08.1992 Wolsztyn TV Karat
Wywiad z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej
Bronisławem Jurgą

14.05.1993 Wolsztyn TV Karat
Zebrania członkowskie SM.

02.07.1993 Wolsztyn TV Karat

Zebranie delegatów członków Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
,,Zjednoczenie" w Wolsztynie
07.01.1994 Wolsztyn TV Karat
Podsumowanie roku
Spółzielnia Mieszkaniowa
,,Zjednoczenie"
06.01.1995 Wolsztyn TV Karat
Dyskusja o opomiarowaniu mieszkań.

11.02.1994 Wolsztyn TV Karat
Podsumowanie Rady Nadzorczej
SM ,,Zjednoczenie".

17.02.1995 Wolsztyn TV Karat

Projekt instalacji sieci kablowej TV w mieście.

  
11.03.1994 Program TV Karat
Prezes Spółdzielnie Mieszkaniowej
Bronisław Jurga

02.09.1994 Wolsztyn TV Karat
Prezes B. Jurga o Spółdzielni Mieszkaniowej.

25.11.1994 Wolsztyn TV Karat
Klub Seniora w SP3.

08.12.1996 Wolsztyn TV Karat
Prezes - bieżące sprawy SM.

30.12.1994 Wolsztyn TV Karat
Podsumowanie roku 1994.

04.07.1997 Wolsztyn TV Karat
Zebranie przedstawicieli członków SM.

05.09.1999 Wolsztyn TV Karat
Kolejny blok na ul. Garbarskiej.

Dzielimy się tym, co sprawia nam radość.
Copyright 1999 - 2024  Janusz Mrozkowiak
Wróć do spisu treści