BUDOWA KAPLICY - Historia budowy kościoła w Wolsztynie

Stanisław Olejniczak
Historia budowy kościoła
Przejdź do treści
Budowa kaplicy
Ab urbe condita
Artykuł opublikowany
w Głosie Wolsztyńskim (październik 1997)
red. Anna Domagalska
Rozpoczęcie robót w dniu 02.09.1997r.
Wypychanie ziemi urodzajnej i planowanie terenu pod kaplicę.
Wolsztyn, ul. Komorowska, działka nr 1070/1
o powierzchni 1.4551 ha, obręb nr 3
Honorowy Komitet Budowy Kościoła w Wolsztynie z dn. 24.09.1997r.
kierownik budowy: Roman Błoszyk
geodeta: Stanislaw Chrapkowicz
fot. autor
Honorowy Komitet Budowy Kościoła w Wolsztynie
1. Ks. Jan Polec - przydzielony przez Kurię Biskupią w Poznaniu do budowy nowego kościoła.
2. Burmistrz Jan Koziołek - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
3. Halina Stempczak - przedstawiciel Powszechnej Kasy Oszczędności w Wolsztynie.
4. Anna Domagalska - redaktorka naczelna "Głosu Wolsztyńskiego".
5. Sołtys Jan Stachura - przedstawiciel Karpicka.
6. Mieczysław Markowski - przedstawiciel Osiedla Heleny.
7. Grzegorz Adamski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Wolsztynie.
8. Jan Słomiński - architekt.
9. Jerzy Słomiński.
10. Jan Niewiadomski - przedstawiciel Karpicka.

Spisany został protokół zdawczo-odbiorczy 20 lutego 1996 roku. Na podstawie ugody zawartej w dniu 24 października 1995 roku przed Komisją Majątkową w Warszawie w sprawie przywrócenia Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wolsztynie nieruchomości położonej w Wolsztynie (za zabrane ziemie w 1950 r.) przekazuje się Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie reprezentowanej przez ks. Piotra Markiewicza teren niezabudowany stanowiący teren własności Gminy w Wolsztynie działkę nr 1070/1 o powierzchni 1.45551 ha w obrębie nr 3. Urząd Miejski reprezentuje burmistrz Jan Koziołek.


Ks. Jan Polec, jako gospodarz tej budowy,
układa pierwszy blok ściany fundamentowej pod kaplicę.
fot. autor / 03.10.1997 r.
Pracownicy społeczni Henryk Michalak oraz Zygmunt Hofman
zgodnie z tradycją liczą, ile razy ksiądz poprawi ustawiony pierwszy blok.
fot. autor

05 października 1997 roku ks. Jan Polec czyta na Mszy Świętej
akt erekcyjny - kamień węgielny dla budowanego kościoła.
fot. autor
Akt erekcyjny umieszczony w fundamencie kaplicy pod bramą wejściową. <pisownia oryginalna>
Działo się to Roku Pańskiego 1997 w miesiącu październiku, dnia czwartego za pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy Prymasem Polski był Jego Eminencja Ksiądz Kardynał JózeF Glemp, Ordynariuszem Archidiecezji Poznańskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Juliusz Paetz, Proboszczem parafii Wolsztyńskiej Ks. Piotr Paweł Markiewicz, kapłanem wznoszącym nową świątynię ku Bożej chwale Ks. Jan Polec, a wikariuszami wolsztyńskiej parafii byli: Ks. Tadeusz Lorek, Ks, Maciej Wala, Ks. Sławomir Ratajczak, Ks. Michał Lewandowski. Do pomocy w duszpasterstwie ustanowiony był Ks. Stanisław Zimniewicz, Kapelanem w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Ks. Tadeusz Borowczyk. W parafii zamieszkał Ks. Senior Henryk Bączkiewicz.
Historia:
Z dniem pierwszego lipca Roku Pańskiego 1997, do parafii wolsztyńskiej p.w. NMP NIepokalanie Poczętej skierowany został dekretem J.E. Księdza Arcybiskupa Juliusza Paetza Ksiądz Jan Polec z zadaniem budowy kościoła i organizowania nowej parafii w Wolsztynie. Pierwszą Mszę św. na placu budowy odprawił i dokonał poświęcenia nowego krzyża i terenu Ksiądz Kanonik Edward Majka, Proboszcz w Mosinie. W ogłoszeniach parafialnych na dzień 31 sierpnia 1997 r. zostało podane:
Przygotowujemy się do organizacji nowej Parafii w Wolsztynie. Dzisiaj o godzinie 10:00 poświęcenie krzyża i placu budowy nowego kościoła przy ul. Komorowskiej. Aktu poświęcenia dokona Ks. Kanonik Edward Majka. Od tej Mszy św. rozpoczynamy odprawianie nabożeństw na placu budowy w każdą niedzielę o godz. 11:00, na które serdecznie zapraszamy. Jednocześnie informujemy, że został powołany Honorowy Komitet Budowy Kościoła w Wolsztynie, dla którego utworzono konto w banku PKO w Wolsztynie. Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli, instytucji i przedsiębiorstw, dla których budowa kościoła nie jest obojętna o składanie dobrowolnych ofiar na ten cel. Przekazy można otrzymać w kościele na stoliku z prasą lub w biurze parafialnym. Na budowę nowego kościoła bedziemy zbierać kwestę przed kościołem w każdą trzecią niedzielę miesiąca. W intencji wszystkich ofiarodawców będzie odprawiana Msza św. w każdą środę o godz. 18:30.
Niech Bóg swoją łaską wspiera i błogosławi w trudzie budowy nowej świątyni Księdza Jana Polec oraz wszystkich, którzy w tym dziele współuczestniczą.
Henryk Michalak od początku budowy nowej parafii stał się prawdziwym gospodarzem. Bierze udział we wszystkich pracach i uroczystościach. Dba, aby każdy pracownik na budowie otrzymał gorącą kawę oraz ciepłą zupę. Chwała mu za zaangażowanie.
fot. autor
12 listopada 1997 r.
Wykończenie ściany przyziemia.
fot. autor

21 października 1997 r.
Zima zaskoczyła budowlańców.
fot. autor
09 listopada 1997 r.
Otynkowanie ścian wewnętrznych oraz przygotowanie do ułożenia kratownic.
fot. autor
09 listopada 1997 r.
Otynkowanie ścian wewnętrznych i rozpoczęcie murowania komina.
Widoczne rusztowanie rurowe ofiarował bezpłatnie pan Lisiewicz.
fot. autor
09 listopada 1997 r.
Przygotowania do monatżu kratownic.
fot. autor
09 listopada 1997 r.
Po 1 listopada wprawiono okna.
fot. autor
09 listopada 1997 r.
Wszystko przygotowane do ułożenia kratownic na ścianach.
fot. autor
10 listopada 1997 r.
Mmontaż kratownic na ścianach.
Dżwig pana Jankowiaka. dźwigowy Jerzy Kaczmarek.
fot. autor
10 listopada 1997 r., godzina 13:00.
Wieniec zawiesił gospodarz ks. Jan Polec.
fot. autor
Uroczystość wieńcowa za szczęliwe postawienia budynku
w stanie surowym.
fot. autor
W uroczystości uczestniczy także Chór "Kanon" ze swoimi przyśpiewkami.
fot. autor
10 listopada 1997 r.
Ks. Jan Polec dziękuje wszystkim za zangażowanie w budowę kaplicy.
fot. autor
Na fotografii Stanisław Olejniczak, ks. Jan Polec, Józef Lorenz.
Uroczystość wieńcowa.
Ułożona konstrukcja dachowa widok wewnątrz.
fot. autor
Wieniec przybity przez wykonującego i nadzorującego
80-letniego Józefa Adamskiego i ks. Jana Polca.
fot. autor, z towarzyszącym psem - Tropek II.
27 - 27 listopada 1997 r.
Założenie przyłącza gazu ziemnego przez Romana Rogozinskiego.
28 listopada 1997 r.
Przyłączenie energii elektrycznej. Licznik założono 1o grudnia.
Kabel układał Zygmunt Gucze.
Instalację wewnętrzną wykonał Jan Pawelski.
Na prośbę pana Stanisława stronę buduje i uzupełnia:
Janusz Mrozkowiak
AUTOR opisów oraz fotografii:
Stanisław Olejniczak
Wolsztyn
UWAGA !
Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów
w publikacjach tylko za zgodą autora
Wróć do spisu treści