KOŚCIÓŁ - etap 1. - Historia budowy kościoła w Wolsztynie

Stanisław Olejniczak
Historia budowy kościoła
Przejdź do treści
KOŚCIÓŁ - etap 1.
Ab urbe condita
31.05.1999
Widok z dachu Hotelu na teren przyszłego kościoła i boiska - kortu.
Wykopy to rozprowadzenie rurociągu z wodą w lewo do kościoła,
w prawo (w rurze osłonowej) na Osiedle Helena. Prace konieczne
ze względu na budowę drogi przez Wolsztyn.
fot. autor
Opłotowanie terenu na nowy kościół.
Prace rozpoczęto 19 lipca 1999r.
fot. autor
25 lipca 1999r.
fot. autor
Na fotografii Henryk Michalak.
Głos Wolsztyński 18.08.1999r.

Boisko do gry w kule na terenie przykościelnym.
fot. autor
09 sierpnia 1999r.
Przywieziono zbiornik na cement. Przystąpiono do wykopu i zalania
betonu fundamentów pod zbiornik o pojemności 60 ton.
fot. autor
06.09.1999r.
Zbiornik postawiono na fundamencie oraz go pomalowano.
Zdemontowany i wywiezionu został w marcu 2003 roku.
fot. autor
21 - 30 sierpnia 1999r. pielgrzymka parafialna.
Poświęcenie kamienia węgielnego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Kamień trzymają: proboszcz ks. Jan Polec, Józef Lorenz.
Tabliczkę założył i obrobił kamień rzemieślnik z Wolsztyna.
Tekst na tabliczce: "Kamień węgielny z fundamentów bazyliki
archikatedralnej w Poznaniu. Dla budującego się kościoła
pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego w Wolsztynie
poświęcił Jan Paweł II Papież. Watykan 25.08.1999r.".
16 sierpnia 1999r. rozpoczęto ręczne wiercenie pompy, ale udało się
tylko do głębokości 8 metrów, ponieważ natrafiono na kamień.
fot. autor
Sprowadzono specjalną maszynę do odwiertów. Wywiercono otwór
o głębokości 28 metrów, bo tylko tyle było żerdzi.
Sięgnięto już do żwiru, ale po wyjęciu świdra otwór zamulił się
na około 5 metrów i po wpuszczeniu rury z sitem nie doszło nawet
do 28 metrów. Wody nie było.
fot. autor
Fachowcy stwierdzili, że trzeba wiercić na głębokość 32-35 metrów.
fot. autor
18 sierpnia 1999r. w gotowy otwór wpuszczono rurę od pompy z sitem.
fot. autor
Moment dokładania kolejnego odcinka.
fot. autor
I co dalej ? Nie chce iść...
fot. autor
Pompa zamontowana, ale wody nie ma.
Wspominano, że na tym terenie będą trudności z odwiertem wody.
20 listopada 1999r. bito nową pompę w innym miejscu na głębokość 38 m,
też nie znaleziono wody.
fot. autor
05.09.1999r.
Wieniec dożynkowy w kaplicy św. Jóżefa.
fot. autor
Plac budowy oraz nowa droga do Poznania z lotu ptaka.
I Misje Święte w Parafii św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego.
Podczas Misji został zawieszony obraz Miłosierdzia Serca Jezusowego,
cała parafia została błogosławiona i oddana
Sercu Pana Jezusa.
27.09.1999r.
fot. autor
Chorągiew Matek Różańcowych
poświęcona podczas Misji.
fot. autor
Misja trwała od 26.09 do 03.10.1999r.
fot. autor
27.09.1999r.
Obraz Serca Jezusowego ręcznie malowany, podarowany
do kościoła przez Bernarda Czajkę w grudniu 1997r.
Namalowany przez Stanisława Ziemniewicza w 1927r.
fot. autor
27.09.1999r.
Obraz Pana Jezusa podarowany w marcu 1998r.
fot. autor
Zostały poświęcone w dniu 19 marca 2000 roku podczas mszy św.
odpustowej. Chorągiew matek różańcowych i sztandar ojców
różańcowych.
fot. autor
Na prośbę pana Stanisława stronę buduje i uzupełnia:
Janusz Mrozkowiak
AUTOR opisów oraz fotografii:
Stanisław Olejniczak
Wolsztyn
UWAGA !
Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów
w publikacjach tylko za zgodą autora
Wróć do spisu treści