KOŚCIÓŁ - etap 2. - Historia budowy kościoła w Wolsztynie

Stanisław Olejniczak
Historia budowy kościoła
Przejdź do treści
KOŚCIÓŁ - etap 2.
Ab urbe condita
Październik 1999r.
Ustawiono parkan z bloków dekoracyjnych.
fot.autor
21 października 1999r.
Spychanie ziemi urodzajnej pod nowy kościół.
fot. autor
21 października 1999r.
Spychanie ziemi urodzajnej pod nowy kościół.
fot. autor
21 kwietnia 2000r.
Maszyny zakupione przez parafię do budowy kościoła.
fot. autor
Makieta nowego kościoła.
30.04.2001r.
fot. autor
Makietę według projektu wykonał Henryk Michalak
z Osiedla "Helena".
fot. autor
Na kartce rzut fundamentów.
fot. autor
Poczatek kwietnia 2000r.
Wiercenie głębinowe nie dało rezultatu, brak wody.
Wykopano studnię z kręgów betonowych.
Ułożono 15 kręgów i na pięciu kręgach jest woda.
Na budowie jest brana woda ze studni, która jest dostarczana
przez hyfrofor znajdujący się w piwnicy, w części korytarzowej
mieszkania proboszcza.
fot. autor
Wykopy pod fundamenty kościoła części prawej.
Koparka jest własnością parafii, zakupiona z pieniędzy
społecznych - ofiar na kościół.
fot. autor
01 maja 2000r.
Pierwsze wykopy fundamentów rozpoczęto
po Wielkanocy - 25 kwietnia 2000r.
fot. autor
Po Dniach Wolsztyna 29.04 - 03.03 ruszyły roboty niwelacyjne
jako punkty oraz wylewanie chudego betonu pod izolację
stóp fundamentowych.
fot. autor
31.05.2000r.
Wytyczenie kościoła, robienie profili
przez geodetę Jeremiego Lemkę
z Wolsztyna.
fot. autor
Jeremi Lemke przy niwelatorze
ze skomputeryzowanym nadajnikiem słuchowym.
fot. autor
29 maja 2000r.
Pan w żółtej czapce to Stanisław Wysocki, który wraz z synem
pracuje społecznie jako inspektor nadzoru budowlanego.
fot. autor
Na budowę zachodził także nasz wikariusz ks. Jacek Maćkowiak.
To pierwszy wikary nowej parafii. Był dwa lata i z końcem
lipca 2000 roku odchodzi do Poznania. Z wikarym stoją
kościelni: Marian Ligma oraz Maksymilian Wyrwa.
fot. autor
Ułożony beton pod izolację ławy fundamentowej.
W miejscu, gdzie leżą deski, będzie piwniczka
w zachrystii na potrzeby kościoła.
fot. autor
Na gołej ziemi w wykopie wykonana jest warstwa
grubości około 10 cm betonu, na którym będzie wykonana
izolacja z folii.
fot. autor
Beton pod izolację części głównego ołtarza.
Beton układany jest według punktów naniesionych
przez geodetę dla wykopów. Ułożone paczki w dali
to cegła klinkierowa licówka, 120.000 sztuk.
Zakupiona na samym początku budowy, tj. w 1999r.
fot. autor
Już wytyczone profile.
Widok od strony wieży.
fot, autor
22 maja 2000r.
Operatorzy betoniarki to
Henryk Michalak oraz Maksymilian Ligma.
fot. autor
Węzeł betoniarki.
fot. autor
Dowożenie betonu koparką do wykopu.
Maszynę obsługuje ks. Jan Polec.
Miejsce złożenia pokazuje Maksymilian Ligma.
fot. autor
Sierpień 2000r.
Ks. Jan Polec jest operatorem koparki Fadroma.
Maszyną przewieziono około 400 m3,
i można powiedzieć, że już się spłaciła.
fot. autor

Pierwsza samodzielna procesja Bożego Ciała odprawiona
w parafii św. Józefa w dniu 22.06.2000r.
Pierwszy odcinek procesji rozpoczyna
wikary ks. Jacek Maćkowiak.
fot. autor
Pierwszy ołtarz procesji jest u pp. Kożuchowskich
na ul, Komorowskiej.
fot. autor
Przy drugim ołtarzu służy kleryk z Obry
u pp. Musiałów na ulicy Zielonej.
fot. autor
Trzeci ołtarz procesji był
u Pańtwa Tomysów na ulicy Spacerowej.
fot. autor
Czwarty ołtarz był przy kaplicy św. Józefa.
Procesję zakończył proboszcz.
Była upalna pogoda, temperatura sięgała do 35-36 stopni C,
ale powiewał lekki wiatr.
fot. autor
Procesja szła ulicami: Komorowską, Zieloną, Żwirową,
Spacerową, i powrót Komorowską na zdjęciu.
fot. autor
01 czerwca 2000r.
Założona została izolacja. Folia czarna, a na niej warstwa betonu
ochronnego o grubości 8 mm. Na tym wykonane zostanie szalowanie
ław fundamentowych oraz zbrojenie.
fot. autor

18 czerwca 2000r.
Powierzchnia jest już ukształtowana, wypoziomowana
i przygotowana do ustawienia deskowania.
fot. autor
Na prośbę pana Stanisława stronę buduje i uzupełnia:
Janusz Mrozkowiak
AUTOR opisów oraz fotografii:
Stanisław Olejniczak
Wolsztyn
UWAGA !
Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów
w publikacjach tylko za zgodą autora
Wróć do spisu treści