KOŚCIÓŁ - etap 7. - Historia budowy kościoła w Wolsztynie

Stanisław Olejniczak
Historia budowy kościoła
Przejdź do treści
KOŚCIÓŁ - etap 7.
Ab urbe condita
28.05.2002r.
Brama wjazdowa na teren kościoła.
fot. autor
14.04.2002r.
Deskowanie łuku prezbiterium.
26 kwietnia oraz 01 maja był zalewany betonem.
fot. autor
14.04.2002r.
Widok tyłu kościoła.
fot. autor
19.05.2002r.
Zalane są już boczne belki
do pierwszego słupa.
fot. autor
19.05.2002r.
Rozebrane deskowanie do pierwszego słupa.
fot. autor
19.05.2002r.
Deskowanie prawej nawy,
belkę - podciąg łączący slupy.
fot. autor
28.05.2002r.
Nawa lewa, zbrojenie nad oknem
spełnia rolę nadproża i wieńce.
fot. autor
04.07.2002r.
Widok z poddasza nawy prawej
na środek kościoła.
fot. autor
28.05.2002r.
Zespawane stalowe konstrukcje dachowe
nad prezbiterium. Czekają na ziemi.
fot. autor
09.06.2002r.
Już ułożona na ściany.
Wkrótce zabudowanie dachu i sufitu.
fot. autor
Widok z drogi do Poznania.
fot. autor
04.07.2002r.
Prezbiterium pokryte jeden raz papą.
fot. autor
09.06.2002r.
Belka - podciąg łącząca wszystkie słupy.
Łuk na prezbiterium i szczyt złączone razem.
Jest już ułożony strop nad prawą nawą
z prefabrykatów. Strop ułożony 01.06.2002r.
fot. autor
19.05.2002r.
Jeden z otworów okiennych.
Wstawiono je 09.06.20202r.
fot. autor
04.07.2002r.
Ściana nad dachem pomiędzy prezbiterium
a kaplicą - strona prawa.
fot. autor
04.07.2002r.
Część strychowa nad prawą nawą.
fot. autor
Widok stemplowania i deskowania nawy lewej.
fot. autor
Zabetonowana belka łącząca słupy.
Na belce i ścianach ułożony strop prefabrykowany.
fot. autor
Strona lewa nawy bocznej.
fot. autor
04.07.2002r.
Widok boisk do tenisa.
fot. autor
04.07.2002r.
Boiska tenisowe.
fot. autor
13.07.2002r.
Widok ze stropu nawy bocznej.
W głębi stacja paliw.
fot. autor
13.07.2002r.
Zabudowa przy ulicy Źródlanej.
Część sadu jabłoni państwa Mikołajczaków.
fot. autor
13.07.2002r.
Stanisław Olejniczak - murarz na stanowisku
przy murowaniu ścian nad nawą boczną,
strona lewa.
Jerzy Michalewicz - stały pracownik czasu
budowy kościoła. Jest emerytem i wykonuje
mniejsze prace murarskie. Główne mury
pod licówkę wykonuje firma Tomiak Stefan.
fot. autor
Transport materiału wciąganego windą słupową.
fot. autor
18.07.2002r.
Ksiądz Polec woła wszystkich na kawę o 11:00.
strona lewa.
fot. autor
Mały odpoczynek w przerwie.
Widok ze stropu nawy lewej.
fot. autor

21.07.2002r.
Czyszczenie stali do żywego tarczami ściernymi.
Stal na kratownice.
fot. autor

Pierwsza kratownica już pospawana.
fot. autor
28.07.2002r.
Kratownica ustawiona na posadzce,
przygotowana do malowania.
fot. autor
Konstrukcja stalowa nawy głównej środkowej.
Wykonali jąpracownicy dochodzący w ciągu jednego
tygodnia, 10 przęseł (22-27.07). Zużyto 12 paczek
elektrod - 2 na haftowanie, 10 na spoiny.
fot. autor
Gotowa do malowania i montażu.
fot. autor
03.082002r.
Montaż konstrukcji stalowej nawy
głównej środkowej.
fot. autor

Dźwig był ten sam, co montował dach wieży.
fot. autor

Ustawiono już wszystkie przęsła,
na ostatnim zawieszono wieniec, tzw. wiechę.
fot. autor

03.08.2002r.
Widok od wewnątrz, montażu
dokonano w sobotę.
fot. autor

13.07.2002r.
Widok ze stropu nawy bocznej lewej na plac
przykościelny i parking.
fot. autor

29.08.2002r.
Wykonany fundament pod parkan.
fot. autor

Plac budowy kościoła, widok ze stropu.
fot. autor

Widok ze stropu.
fot. autor

Firma, z której pochodzi cegła na cały kościoł.
fot. autor

Przygotowanie - wywiązanie drzewa na dach
nad bocznymi nawami.
fot. autor

01.09.2002r.
Murowanie szczytu nad ołtarzem.
fot. autor

Rozpoczyna się montaż konstrukcji drewnianej
na kratownicach stalowych.
Nawa główna i boczne.
fot. autor

20.09.2002r.
Montaż połaci dachowo-krokwiowej.
fot. autor

20.09.2002r.
Widok połaci krokwiowej.
fot. autor

Łączenie krokwi na części stalowej głównej nawy
i bocznej nawy.
fot. autor

Wnęki nadziemne.
fot. autor

Słupki na stropie wnęk okiennych.
fot. autor

20.09.2002r.
Wnęki nadziemne.
Wiązanie krokwi dachowej.
fot. autor

Zakotwiczenie kratownic stalowych
na ścianach w wieńcu na słupach.
fot. autor

Wieniec już wysechł i zostanie zdjęty,
Kazałem go zachować na strychu nawy bocznej.
Zobaczymy, czy się tak stanie.
fot. autor

30.09.2002r.
Konstrukcja krokwiowa zakończona.
fot. autor

28.09.2002r.
Jednocześnie z konstrukcją dachu są murowane
szczyty. Widok na froncie.
fot. autor

28.09.2002r.
Murowanie szczytu.
fot. autor

03.10.2002r.
Rozpoczęło się deskowanie dachu z jednoczesnym
przybiciem jednokrotnie papy asfaltowej, aby
zabezpieczyc przed deszczem. Kaplica już pokryta
dachówką z blachy miedzianej.
fot. autor

20.09.2002r.
Widok chóru z windy rusztowania.
fot. autor

07.10.2002r.
Deskowanie połaci dachowej,
widok wewnątrz.
fot. autor

Widok od wewnątrz.
fot. autor

Jedna strona już obita i pokryta jednokrotnie
papą na gwoździe, teraz druga strona.
Prace wykonuje firma Blach-Dek,
Tadeusz Piskorz i jego pracownicy,
fot. autor

W lokalnych gazetach na bieżąco informują
o postępach prac przy budowie kościoła.
07.10.2002r.
Stawiany parkan z cegły na froncie.
Wykonuje Firma Stefana Tomiaka z Wolsztyna.
fot. autor

01.12.2002r.
Założenie rur spustowych z dachu.
fot. autor

16.10.2002r.
Zakończono murowanie szczytu.
fot. autor

Na dachu pan Jung oraz ks. Polec.
22.10.2002r. zakończono krycie dachu papą
głównej części kościoła.
fot. autor

od 28.10.2002 roku rozpoczęto tynki wewnętrzne.
Wykonujefirma budowlana Kaiser Andrzej
z Wolsztyna.
fot. autor

19 listopada 2002 roku zebrał się chór mieszany przy parafii św. Józefa. We wtorek po wieczornym nabożeństwie ks. Polec zapowiedział takie spotkanie na mszach niedzielnych i nastapiło, jak było planowane. Chór mieszany zobowiązał się prowadzić organista parafii - Zdzisław Barski, zamieszkały w Nowych Tłokach. Obecnie jest także dyrygentem Chóru Męskiego "Kanon" w Wolsztynie, który istnieje od okresu gwiazdkowego 1973 roku. Barski objął go w 1984r. Od tej chwili będzie początek chóru mieszanego przy parafii św. Józefa.
24.11.2002r.
Wytynkowano przód głównej nawy
i prezbiterium.
fot. autor

Otynkowane ściany nad chórem i boczne przy oknach.
fot. autor

09.12.2002r.
Drzwi frontowe osadzone w dniach 2-7.12.
oraz okna w głównej części i od tej
pory kościół został zamknięty.
fot. autor

Drzwi wejściowe boczne od strony salki.
fot. autor

Okno łączące kaplicę z prezbiterium.
fot. autor

Zawieszenie miedzianego odlewu Jezusa
nad głównym ołtarzem.
fot. autor

09.12.2002r.
Poranna Msza św. w kaplicy odprawiana przez
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dla chorów
i osób starszych z parafii. Śpiewał chór
męski "Kanon".
fot. autor

Przygotowany kościół do poświęcenia
i wmurowania kamienia węgielnego
oraz aktu erekcyjnego.
fot. autor

Kamień węgielny poświęcony przez Jana Pawła II
został już wmurowany na uroczystości 09.12,
o godzinie 18:00.
fot. autor

Miejsce na wmurowanie aktu.
fot. autor

09.12.2002r.
Arcybiskup Stanisław Gądecki przystępuje
do obrządku poświęcenia kościoła
i wmurowania aktu erekcyjnego.
fot. Zdzisław Wita

09.12.2002r.
Poświęcenie aktu erekcyjnego.
fot. Zdzisław Wita

Moment odczytania i odmówienia modlitwy.
fot. Zdzisław Wita

Arcybiskup rozpoczyna zamurowywanie aktu.
fot. Zdzisław Wita

Poświęcenie kościoła i odprawienie Mszy św.
fot. Zdzisław Wita

Na prośbę pana Stanisława stronę buduje i uzupełnia:
Janusz Mrozkowiak
AUTOR opisów oraz fotografii:
Stanisław Olejniczak
Wolsztyn
UWAGA !
Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów
w publikacjach tylko za zgodą autora
Wróć do spisu treści