KOŚCIÓŁ - etap 9. - Historia budowy kościoła w Wolsztynie

Stanisław Olejniczak
Historia budowy kościoła
Przejdź do treści
KOŚCIÓŁ - etap 9.
Ab urbe condita
18.05.2004r.
Pierwsza Komunia św.
fot. autor

11.07.2004r.
Prezbiterium
fot. autor

Figura na krzyżu została zmieniona
z 24 na 25 lipca 2010 r.
na mszy św. w niedzielę o 9:00
odbyło się poświęcenie.
fot. autor

25.07.2004r.
Obrabiane są słupy widoczne
po lewej stronie.
fot. autor

25.07.2004r.
Okno środkowe pomiędzy
prezbiterium a kaplicą.
Ma tu być witraż z herbem Wolsztyna.
fot. autor

Obijanie - pogrubienie słupów profilami
aluminiowymi i płytami
kartonowo-gipsowymi.
fot. autor

Wykonanie łuków z rusztowań.
Widok od strony ścian.
Sufit żelbetowy.
fot. autor

25.07.2004r.
Łuki wykonane z płyt
kartonowo-gipsowych
oraz profili aluminiowych.
fot. autor

Rusztowanie mechaniczne na słupie.
Pomost na wysokości chóru.
fot. autor

Wejście na strych
po drabinie z chóru.
fot. autor

Wejście na chór.
fot. autor

25.07.2004 r.
Wykonano posadzkę na chórze
z płytek.
fot. autor

Organy i stanowisko organisty.
fot. autor

25.07.2004 r.
Sufit nawy głównej.
fot. autor

12.09.2004 r.
Ołtarz Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej.
fot. autor

12.09.2004 r.
Kamień węgielny i tuba z dokumentami
przeniesiona została do przedsionka.
fot. autor

28.08.2004 r.
Parkan przy kościele. Słupki murował
Stanisław Olejniczak a cokół wykonywał
pracownik TOM-BUD zamieszkały
w Gościeszynie.
fot. autor

Cokół i słupki wykonano z bloczków betonowych
sprowadzoych z ZPB Kaczmarek z Moch.
fot. autor

Na budowę przywieziono jako bloki z formy
i tu były dopiero rozcinane - łupane.
Pola parkano stalowe 12 mm, kute
i skręcane jako regle 2 płaskowniki
30 mm x 4.
Na prośbę pana Stanisława stronę buduje i uzupełnia:
Janusz Mrozkowiak
AUTOR opisów oraz fotografii:
Stanisław Olejniczak
Wolsztyn
UWAGA !
Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów
w publikacjach tylko za zgodą autora
Wróć do spisu treści