ZAPROSZENIE - Historia budowy kościoła w Wolsztynie

Stanisław Olejniczak
Historia budowy kościoła
Przejdź do treści
Zaproszenie
Ab urbe condita
Zaproszenie opublikowane
w Głosie Wolsztyńskim (31.07 - 18.08.1997)
red. Anna Domagalska
Krzyż, który stanął na placu budowy wykonali pracownicy cmentarza:
Maciej Bączyk oraz Jerzy Eszel.
Postument metalowy wykonał Jerzy Kudliński.
Krzyż postawiony został dzień przed odprawieniem pierwszej mszy św.
fot. autor
Oczekiwanie na mszę świętą - 31 sierpnia 1997r.
fot. autor
Oczekiwanie na rozpoczęcie pierwszej mszy świętej.
Przygotowany ołtarz.
fot. autor
Odprawienie mszy świętej przez ks. kanonika Edwarda Majkę,
proboszcza z Mosiny, ks. Eugeniusza Guździoła
z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
oraz ks. Jana Polca.
fot. autor
Msza święta - 31 sierpnia 1997r.
Trzeci od prawej - ks. Jan Polec.
fot. "Foto Śmiech"
Ksiądz Jan czyta ewangelię.
Uroczystości wspiera Chór Męski "Kanon"
pod dyrekcją Zdzisława Barskiego.
fot. autor
Podczas mszy świętej poświęcony został krzyż i plac - ziemia,
na której miał stanąć nowy kościoł i druga parafia.
Pod krzyżem słuchana była spowiedź wiernych uczestniczących w mszy.
Było piękna słoneczna pogoda.
fot. autor
Pierwsza msza święta.
W tle ks. Piotr Markiewicz filmuje uroczystość.
fot. autor
Wierni zgromadzeni na mszy święta - prawa strona.
W tle Osiedle Komorowo.
fot. autor
Wierni zgromadzeni na mszy świętej - lewa strona.
fot. autor
Msza święta.
W środku fotografii ks. Jan Polec.
fot. autor
Po mszy świętej.
Ks. Jan Polec z rodziną
oraz z wiernymi z Leszna.
fot. autor
Pierwsza msza święta.
Widok z okna ówczesnego
Hotelu "Maria".
fot. autor
Msza święta polowa 07.09.1997r.
Widok z ul. Okrężnej.
fot. autor
Po trzech miesiącach postawiono kaplicę.
30.11.1997r.
Widok z ul. Okrężnej
fot. autor
Na prośbę pana Stanisława stronę buduje i uzupełnia:
Janusz Mrozkowiak
AUTOR opisów oraz fotografii:
Stanisław Olejniczak
Wolsztyn
UWAGA !
Kopiowanie, wykorzystywanie materiałów
w publikacjach tylko za zgodą autora
Wróć do spisu treści